"Mam wielką nadzieję, że z naszymi polskimi sąsiadami - nie boję się powiedzieć: przyjaciółmi, mam wielu przyjaciół w Polsce - również przezwyciężymy obecny okres i że próby sztucznego stworzenia powodów do rozdzielenia naszych narodów mimo wszystko nie przeważą. Zapewniam, że znajdziecie u nas jak najbardziej pozytywny oddźwięk na wszelkie propozycje, które będą odideologizowane, które będą opierać się na dzisiejszych, zasadniczych interesach obywateli Polski i obywateli Rosji" - powiedział minister. Szef rosyjskiej dyplomacji wypowiadał się podczas dyskusji zorganizowanej przez Fundację Gorczakowa. Ławrow powiedział, że Rosję w przeszłości łączyło z Polską więcej kontaktów dwustronnych niż z jakimkolwiek innym krajem europejskim. Wszystko to jest teraz zamrożone. Co więcej, uważam za bardzo smutny fakt zamrożenie reżimu bezwizowego między obwodem kaliningradzkim i sąsiednimi regionami Polski - dodał.

Reklama

Zdaniem ministra Unia Europejska nie raz już deklarowała, że coraz bliższy jest moment, gdy trzeba będzie zrewidować pięć zasad wspólnej polityki wobec Rosji, zaproponowanych za kadencji poprzedniej szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Zostały one przyjęte w 2016 roku, w okresie po aneksji Krymu przez Rosję. Polska i inne kraje opowiadają się za utrzymaniem zasad oświadczając, że nie należy czynić żadnych posunięć. Tym niemniej są kraje, które uważają, że trzeba przyjrzeć się sytuacji z otwartymi oczami, przede wszystkim biorąc pod uwagę względy gospodarcze i interesy narodów - powiedział Ławrow.

Tłumaczył, że Rosja rozwija współpracę dwustronną z krajami UE, bowiem "Bruksela zamroziła wszystkie kanały" współpracy, tymczasem "stolice państw członkowskich opowiadają się za rozwijaniem stosunków dwustronnych", Rosja będzie więc na to odpowiadać. Zapewnił przy tym, że Rosja jest gotowa rozmawiać z UE we wszelkich okolicznościach.

Fundacja Gorczakowa zajmuje się promowaniem rosyjskich programów socjalnych za granicą i wspieraniem mediów rosyjskojęzycznych w innych krajach.