Zarząd ENCJ wysłał dzisiaj wstępne stanowisko do KRS, w którym proponuje wydalenie jej z ENCJ. KRS ma miesiąc na przedstawienie swojej opinii - poinformowała ENCJ w środę na Twitterze. Zamieściła również link do pełnej treści stanowiska.

Reklama

Zarząd informuje w nim, iż uważa, że KRS nie spełnia wymogów ENCJ, zgodnie z którymi członek organizacji powinien być "niezależny od władzy wykonawczej". Uważa również, że KRS rażąco narusza zasady ENCJ dotyczące ochrony niezależności sądownictwa, obrony sądownictwa, a także poszczególnych sędziów.

Konstatuje również, że KRS podważa stosowanie przepisów UE dotyczących niezależności sędziów i trybunałów, a tym samym ich skuteczność.

Czyniąc to działa wbrew interesom europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz wartościom, które reprezentuje - informuje. Zarząd stwierdził więc, że KRS dopuściła się poważnych naruszeń celów i zadań organizacji określonych w jej statucie.

W efekcie proponuje zgromadzeniu ogólnemu ENCJ wydalenia KRS z szeregów organizacji.

Za pomocą tego środka ENCJ wysyła jasny sygnał do polskiego rządu i polskich sędziów, że ENCJ rozważa, by KRS przestała być członkiem europejskiej rodziny członków i obserwatorów, którzy wierzą i popierają europejską przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwość oraz wartości, które ona reprezentuje - czytamy w dokumencie.

Zgromadzenie ogólne składa się z członków Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Spotyka się co najmniej raz w roku kalendarzowym, a zwołuje je przewodniczący organizacji. Zarząd składa się z przewodniczącego i 7 członków wybranych przez zgromadzenie ogólne. Każdego roku połowa członków jest wymieniana.

Sędzia Dudzicz: Będę postulował, aby KRS niezwłocznie opuściła ENCJ

Będę postulował, aby Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie opuściła Europejską Sieć Rad Sądownictwa. Mam nadzieję, że pozostali członkowie KRS przychylą się do mojego wniosku - zapowiedział w środę wieczorem członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz.

"W mojej ocenie dalsza nasza obecność w tej organizacji jest pozbawiona jakiegokolwiek sensu" - napisał ponadto sędzia Dudzicz na Twitterze.

Rzecznik prasowy KRS sędzia Maciej Mitera odnosząc się do wniosku ENCJ w rozmowie z PAP zapewnił, że Rada gruntownie zapozna się z tym stanowiskiem ENCJ i na nie odpowie. - Stanowisko KRS było natomiast artykułowane wielokrotnie, że czujemy się w pełni sędziami niezależnymi - podkreślił sędzia Mitera.