KE o powrocie ludzi do Ukrainy

"Biorąc pod uwagę ciągłe ataki Rosji na infrastrukturę cywilną i krytyczną na Ukrainie, obecnie nie ma bezpiecznych i trwałych warunków powrotu ludzi do Ukrainy. Komisja uważa zatem, że powody tymczasowej ochrony nadal istnieją i że należy ją przedłużyć o kolejny rok jako konieczną i właściwą odpowiedź na obecną sytuację" - poinformowała KE.

Prawie 4,2 mln osób korzysta z tymczasowej ochrony w państwach członkowskich UE.

Reklama

Wniosek zostanie przedstawiony wkrótce

Dyrektywa w sprawie tymczasowej ochrony przyznaje natychmiastową ochronę i dostęp do praw w UE, w tym prawo pobytu, dostęp do rynku pracy, pomoc społeczną, pomoc medyczną itp. Pomaga również państwom członkowskim w uporządkowanym i skutecznym zarządzaniu przyjazdami.

KE przedstawi wniosek ministrom na posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 13 czerwca. Następnie Rada formalnie podejmie w tej sprawie decyzję.