CBA 10 września zakończyło trwającą od 10 grudnia 2019 r. kontrolę w Urzędzie Miasta Gdańska, dotyczącą budowy tunelu pod Martwą Wisłą - poinformował PAP Wydział Komunikacji Społecznej Biura.

Reklama

Kontrolerzy z gdańskiej delegatury CBA sprawdzali realizację zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach połączenia portu lotniczego w Gdańsku Rębiechowie, z Portem Morskim Gdańsk. Badali zadanie IV Trasy Słowackiego na odcinku między węzłami Marynarki Polskiej i Ku Ujściu - tunel pod Martwą Wisłą.

W wyniku kontroli stwierdzono bezpodstawne zawarcie aneksów, które spowodowało uniknięcie konieczności zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 88 076 318,74 zł z tytułu opóźnienia o 484 dni wykonania przedmiotu zamówienia - dowiedziała się PAP w Biurze.