Misja mediów publicznych

Sejm przyjął wczoraj uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Dziś minister kultury odwołał ich władze. To realizacja od dawna zapowiadanych przez nowy rząd zmian, które mają uniezależnić państwowe media od politycznych wpływów.

Zgodnie z misją mediów publicznych, do której zostały powołane, mają one służyć społeczeństwu, a nie władzy, dostarczając rzetelnych informacji, zachowując przy tym pełen obiektywizm. Ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na publicznych nadawców obowiązek zachowania pluralizmu, bezstronności i niezależności. Programy ogólnokrajowe i regionalne powinny dostarczać całemu społeczeństwu informacji i publicystyki, dawać dostęp do kultury, rozrywki, edukacji i sportu.

Reklama

Dziennikarze przygotowujący programy powinni kierować się odpowiedzialnością za słowo, rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą, sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej, umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej, służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego, respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki.

Reklama

Finansowanie mediów publicznych, czyli kto za to płaci?

Działalność mediów publicznych powinna opierać się na społecznej misji programowej, jej podstawowym zadaniem nie jest generowanie zysków. Są one finansowane przez podatników i to im mają służyć.

Teoretycznie media publiczne powinny być utrzymywane przede wszystkim zabonamentu radiowo-telewizyjnego. Rocznie wynosi on 327,60 zł. Ponieważ jednak nie wszyscy go płacą w ostatnich latach radio i telewizja otrzymywały rządowe rekompensaty. Środki z budżetu państwa, czyli publiczne pieniądze przekazane w latach 2020-2022 dla TVP i Polskiego Radia były gigantyczne i wynosiły prawie 2 mld zł rocznie, z czego większość trafiała do telewizji. W tym roku rekompensata wynosiła 2,7 mld zł. Nowy rząd już jednak zapowiedział, że z tym koniec. W budżecie na przyszły rok nie są planowane rządowe dopłaty do działalności mediów publicznych.

Media publiczne utrzymują się również z reklam. W ubiegłym roku zarówno TVP, jak i Polskie Radio wygenerowały straty w straty wynoszące ok. 50 mln zł.

Co wchodzi w skład mediów publicznych? Nie tylko TVP

W skład mediów publicznych wchodzi Telewizja Polska i Polskie Radio.

Kanały TVP dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej to obecnie TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia, TVP ABC, TVP Kultura, TVP Rozrywka, TVP Kobieta, TVP Dokument i TVP Nauka, dostępne drogą satelitarną lub kablową TVP Polonia, TVP Seriale, TVP HD i Biełsat TV, internetowo m.in.: TVP World, TVP Parlament, a także serwisy TVP Stream i TVP VOD oraz aplikacja TVP GO.

Polskie Radio S.A. posiada kilka programów ogólnopolskich (m.in. Jedynka, Drójka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio 24. Jest również 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczną agencją informacyjną jest także Polska Agencja Prasowa.