Ewa Kopacz wygłasza expose. Zobacz relację na żywo w dziennik.pl>>>

Reklama

Premier zaapelowała do wszystkich partii o poparcie jej planów budowy obronności kraju. To sprawy, które nie podlegają walkom partyjnym - powiedziała.

Ewa Kopacz zapowiedziała, że w 2016 wydatki na wojsko wzrosną do 2 proc. PKB. Mój rząd będzie dbał o pozycję żołnierzy - zapowiedziała. Obiecała też, że Polska zadba o weteranów. Zwróciła się do płk Leszka Stępnia, jednego z weteranów rannych w czasie misji i obecnych w czasie expose w Sejmie. - Panie pułkowniku, w imieniu wszystkich Polaków dziękuję. W grudniu tego roku otworzę centrum weteranów - stwierdziła.

Jak zaznaczyła premier dodatkowe 2 proc. PKB , zapewni to dodatkowe 800 mln złotych na nowoczesny sprzęt dla polskiego wojska.

Premier dodała, że od początku 2015 zapewnione będzie dodatkowe 39 mln złotych dla żołnierzy. Premiowane będzie przedłużenie okresu służby oficerów i podoficerów.

Górnicy słuchają

Będziemy też zabiegać o wprowadzenie zasad unii energetycznej. Nie można godzić się z sytuacją, gdy Polska i inne kraje regionu są uzależnione od rosyjskich firm - stwierdziła. Mój rząd nie zgodzi się też na zapisy polityki energetycznej, które zaszkodzą naszej gospodarce i podniosą koszty energii dla konsumentów w Polsce - mówiła Ewa Kopacz.

Zapowiedziała przyspieszenie prac nad ustawą, wspierającą polskie górnictwo. Nowa premier wygłasza w Sejmie expose, którego słuchają między innymi górnicy, zgromadzeni przed budynkiem parlamentu.

Ewa Kopacz powiedziała, że celem nowych przepisów ma być ochrona naszego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, doprowadzenie do tego, by ta branża była rentowna i zmniejszenie kosztów energii w polskich domach. Projektowana ustawa zawiera przepisy, zakładające koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych, preferujące produkty pochodzenia unijnego. Kopacz zapowiedziała też wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii węglowych.

Reklama

Do Warszawy przyjechali pracownicy zrzeszeni w kilkunastu górniczych centralach związkowych. Domagają się ograniczenia importu taniego węgla z Rosji, chcą badania jego jakości, postulują stworzenie polskich składów węgla. Sprzeciwiają się ograniczeniu swoich praw, w szczególności "prawa do terminowej wypłaty wynagrodzenia".

Zdejmijmy klątwę!

W czasie expose Ewa Kopacz zwróciła się też do Jarosława Kaczyńskiego:

-Lubię mówić wprost - wszyscy wiemy, że nad polskim życiem ciąży niechęć Jarosława Kaczyńskiego do Donalda Tuska. Może odejście Tuska do Brukseli oznacza, że czas już z Polski zdjąć klątwę nienawiści - powiedziała premier. Ewa Kopacz mówiła, że to można zrobić od ręki. Wymaga to tylko męskiej decyzji i odrzucenia złych emocji- powiedziała pani premier.

Szefowa rządu zapewniła, że nie pozwoli, by którykolwiek z ministrów uchylał się od debaty. Jak mówiła, stała rozmowa z ludźmi i wsłuchiwanie się w ich problemy będzie służyło odbudowie zaufania Polaków do rządu.

Coś dla rolników i podatników....

Mamy prawo oczekiwać od UE pomocy, która zrównoważy polskim rolnikom straty, spowodowane przez rosyjskie embargo - powiedziała Ewa Kopacz. Przedstawiając expose nowa szefowa rządu oświadczyła, że dotychczasowe propozycje KE w tej sprawie nas nie zadowalają.

Ewa Kopacz mówiła, że trwają pracę nad specjalną ustawą antykryzysową, która przewiduje, że firmy, które straciły na embargu mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzeń, szkoleń lub refundację składek na ZUS. Ustawa przewiduje też możliwość skorzystania do kwoty 500 mln złotych z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Na początku roku minister finansów ma przedstawić założenia do nowej ordynacji podatkowej - zapowiada Ewa Kopacz. Premier przedstawiając w Sejmie expose, zapowiedziała, że podatnicy mogą się w przyszłym roku spodziewać konkretnych ułatwień podatkowych. Minister gospodarki ma na początku 2015 roku przedstawić nowe prawo działalności gospodarczej.

Ewa Kopacz powiedziała, ze zobowiązała ministra infrastruktury, by przyspieszył prace nad nowym kodeksem budowlanym, tak, by mógł on zostać przyjęty na początku przyszłego roku. Zawiera on ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych.

Nowe drogi

Coraz więcej autostrad, coraz szybsze pociągi i rozwój portów morskich. Premier Ewa Kopacz podczas expose przedstawiła swoje plany dotyczące infrastruktury. Premier podkreśliła, że od kilku lat trwa intensywna budowa sieci autostrad w Polsce. W ciągu najbliższych sześciu lat, ta sieć ma być kompletna. Jeszcze w tym roku zostanie oddanych do użytku ponad 160 kilometrów dróg ekspresowych. W najbliższych tygodniach zostanie otwarty odcinek z Wrocławia do Sieradza. W tym roku zostaną też podpisane umowy na budowę kolejnych 300 kilometrów.

W 2015 roku drogowcy mają oddać do użytku 250 kilometrów dróg ekspresowych. Premier zapowiedziała też, że do 2020 roku będziemy mieli gotowe autostrady A1, A2 i A4. Gotowa ma też być obwodnica Warszawy.

Premier poruszyła także sprawę kolei. Zapowiedziała, że już niedługo pasażerowie odczują dużą poprawę zarówno jeśli chodzi o jakość taboru, jak i czas przejazdu pociągów. Podkreśliła, że już w grudniu skróci się podróż do takich miast, jak Katowice, Kraków, Gdańsk oraz Wrocław. W 2015 roku zdecydowana większość taboru będzie nowa, bądź zmodernizowana.

Zdaniem Ewy Kopacz należy też inwestować w rozwój polskich portów morskich. Premier zapowiedziała duże wydatki na ten cel. Wszystko po to, by zwiększać ich przepustowość. W roku 2015 rząd chce wydać na ten cel ponad miliard złotych, a do 2020 roku, ponad 11 miliardów złotych.

Ewa Kopacz mówiła także o wydatkach na modernizację komunikacji miejskiej. Do 2020 roku na nowy tabor oraz budowę nowych linii tramwajowych ma zostać przeznaczonych ponad 13 miliardów złotych.

Coś dla młodych....

Status materialny nie może być barierą dla szans edukacyjnych - powiedziała Ewa Kopacz w trakcie expose. Zapowiedziała, że do 2017 roku wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zaopatrzone w bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Wspomniała też o programie staży dla studentów w administracji publicznej. Jak podkreśliła, dzięki temu programowi studenci zdobędą nie tylko wiedzę, ale również praktykę.

Premier mówiła także od 2016 roku najzdolniejsi studenci będą mogli za państwowe pieniądze studiować na uczelniach wyższych za granicą. Jest jednak warunek - co najmniej pięć lat od zakończenia studiów będą musieli pracować w Polsce.

Coś dla starszych....

Premier Kopacz odniosła się też do sytuacji ludzi starszych. Zapowiedziała powstanie dziennych domów opieki, w których seniorzy będą mieli zapewnioną opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa.

Koszty pobytu w takich domów pokrywałoby w 1/3 państwo, w 1/3 samorząd terytorialny, a w 1/3 osoby prywatne. Zapewniła ponadto, że rząd wywiąże się ze złożonej obietnicy i dokona waloryzacji rent i emerytur. W 2015 roku zostanie przeznaczone na ten cel 3,8 mld złotych - dodała. Wspomniała również o stworzeniu instytutu geriatrii. Jak podkreśliła, powołanie takiej instytucji umożliwi edukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów, których dzisiaj w Polsce dramatycznie brakuje.

Ewa Kopacz zapowiedziała również skrócenie kolejek w szpitalach i przychodniach. Jej zdaniem, będzie to możliwe, jeśli zwiększy się liczba lekarzy. Zapewniła, że zostały na to znalezione dodatkowe pieniądze w budżecie państwa. Dlatego też od 2015 roku rząd sfinansuje specjalizację lekarzy w ramach rezydentów wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Powiedziała, że jest ich około 3,5 tysiąca.

Euro bez konkretów

Wejście Polski do strefy euro musi być przemyślane - powiedziała premier Ewa Kopacz. Mówiła, że jedno z najważniejszych pytań, jakie w najbliższym czasie się pojawi, będzie dotyczyło tempa wejścia do strefy euro.

Premier przypomniała, że strefa euro przeżywała niedawno gigantyczny kryzys. Dodała, że dlatego przyjęcie wspólnotowej waluty musi być poprzedzone spełnieniem wielu warunków. Niezależnie od intencji - mówiła premier - musimy spełnić wszystkie kryteria, a strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami.

Ewa Kopacz dodała, że wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które w najlepszy sposób określają moment przyjęcia europejskiej waluty.