Rozporządzenie ustanawia pełnomocnika rządu ds. Prezydencji Konferencji Stron. "Pełnomocnik jest kandydatem Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Konferencji COP24; Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Energii" - czytamy w opublikowanym rozporządzeniu. Do zadań pełnomocnika będzie należała m.in. reprezentacja Polski na świecie oraz współpraca międzynarodowa w związku z grudniowym szczytem klimatycznym w Katowicach.

Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem, pełnomocnik będzie mógł - za zgodą premiera - wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez rząd. Pełnomocnik będzie mógł też zlecać badania i ekspertyzy, powoływać zespoły eksperckie lub doradcze. Jego zapleczem merytorycznym, prawnym i technicznym będzie resort środowiska.

Polska została wybrana na organizatora szczytu klimatycznego podczas konferencji w Marrakeszu w 2016 roku. W połowie maja 2017 roku resort środowiska informował, że ówczesny minister środowiska Jan Szyszko został wybrany na przewodniczącego szczytu klimatycznego w naszym kraju. Formalnie taka kandydatura jest zgłaszana do akceptacji Grupy Wschodnioeuropejskiej Narodów Zjednoczonych. To ona w 2016 roku nominowała Polskę na gospodarza szczytu. Jak wyjaśniło PAP źródło zbliżone do rządu, kandydatura Kurtyki będzie musiała zostać przez to gremium zaakceptowana.

Konferencja klimatyczna w Katowicach (3-14 grudnia) ma kosztować ponad 140 mln zł. Zgodnie ze specustawą dotyczącą organizacji tego wydarzenia, 130 mln zł wyłoży na ten cel NFOŚiGW. W budżecie Katowic na 2018 rok finansowe zaangażowanie miasta określono na 12 mln zł. Konferencja klimatyczna odbywać się będzie na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) oraz Spodka.

W ramach konferencji w Katowicach odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Polacy trzykrotnie przewodniczyli Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu: w latach 1999-2000 – Jan Szyszko, 2008-2009 - Maciej Nowicki i 2013-2014 - Marcin Korolec.

Reklama