Prezydent podkreślił, że najważniejsze, by Polska uczestniczyła w podboju kosmosu. - Podbój kosmosu zawsze oznacza wyścig technologiczny - podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że to niezwykle trudna rywalizacja.

Reklama

- Chcemy dla Polski w jak największym stopniu gospodarki wysokorozwiniętej, chcemy produkować dobra wysoko przetworzone, chcemy być gospodarką innowacyjną. Przemysł kosmiczny i wszystko co z nim związane powinien stanowić niezwykle ważny tego element - mówił Andrzej Duda podczas poniedziałkowej konferencji "Technologie Przyszłości. Przemysł kosmiczny" odbywającej się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Prezydent zwrócił uwagę, że podbój kosmosu stawia przed rynkiem "najnowocześniejsze wymagania". - Z dumą patrzę na to, że są polskie instytuty badawcze, że są jednostki badawczo-rozwojowe, polskie firmy, które w tym wyścigu, nie tylko ambitnie, ale przede wszystkim z wielkim powodzeniem biorą udział - podkreślił.

Prezydent Duda wyraził zadowolenie, że Polska jest od 2012 r. członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), że mamy Polską Agencję Kosmiczną, polską strategię kosmiczną. Zaznaczył, że jest to niezwykle potrzebne naszemu krajowi, by łączyć naukę z przemysłem. - Te działania badawczo-rozwojowe z tym, co są w stanie osiągnąć polscy przedsiębiorcy i w ten sposób także promować Polskę na rynkach zagranicznych - dodał.

Zaznaczył, że tego typu przedsięwzięcia powinny być "jak najbardziej rozwijane". - Jest ambitny cel - chcemy, zgodnie z naszą strategią kosmiczną, aby na tym globalnym rynku kosmicznym polska działalność stanowiła 3 proc. istniejącego tam obrotu. Mam nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty - powiedział.