Senat w czwartek przed godziną pierwszą w nocy zakończył obrady. Debatowano m.in. nad ustawą porządkującą przepisy podatkowe, roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy o wdrażaniu postanowień Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

Reklama

Podczas obrad wicemarszałek Michał Kamiński połączył się z senatorem Aleksandrem Pociejem (KO), aby ten mógł wziąć udział w dyskusji i zadać pytanie.

Podczas próby połączenia zebrani na Sali członkowie obraz mogli usłyszeć głos, ale nie senatora KO, a jego syna, który wołał: - Tato, wołają cię!