Jakie tematy dały posłom tytuł magistra? Bywało różnie. Czasem, patrząc na dobrze znanych polityków, aż trudno uwierzyć, że zajmowali się tego typu problemami. Bo czy wpływ malarstwa na twórczość filmową Andrzeja Wajdy ma coś wspólnego z korupcją, zwalczaniem której zajmuje się teraz Julia Pitera? A właśnie taki był temat pracy magisterskiej pani minister.

Reklama

Taki tematy prac magisterskich znanych polityków podaje tygodnik "Wprost":

Renata Butryn (PO)

Reklama

"Konstrukcja wątków erotycznych w twórczości Stefana Żeromskiego"

Eugeniusz Kłopotek (PSL)

"Porównanie jakości mięsa tuczników chowanych tradycyjnie i w fermach przemysłowych"

Hanna Zdanowska (PO)

"Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej dla Gostynina"

Elżbieta Jakubiak (PiS)

"Rozwój fizyczny dziecka w wieku 7-11 lat w środowisku wiejskim"

Joanna Senyszyn (Lewica)

"Kapitały obce w afrykańskim górnictwie rud metali nieżelaznych"

Izabela Jaruga-Nowacka (Lewica)

"Funkcje komemoracyjne obrzędów pogrzebowych"

Bożenna Bukiewicz (PO)

Reklama

"Maszyna do farbowania i suszenia włóczki punktowo"

Tadeusz Cymański (PiS)

"Komplementarność i substytucja przewozów towarowych"

Jerzy Szmajdziński (Lewica)

"Finansowanie placówek socjalno-kulturalnych na terenie Dolnego Śląska w latach 1970-1974"

Joanna Mucha (PO)

"Dominująca logika firm liderów branż"