Nicolas Sarkozy zostanie kanonikiem jutro w Rzymie, po audiencji u Benedykta XVI. Ceremonia ta ma podkreślić specjalne więzy łączące Watykan z Francją.

Reklama

Tytuł honorowego kanonika bazyliki kolejni francuscy prezydenci dziedziczą po królu Henryku IV, który w XVI wieku zakończył ponad 30-letnią wojnę religijną we Francji. By dać wyraz swemu przywiązaniu do Kościoła katolickiego, monarcha przekazał hojny dar kapitule bazyliki na Lateranie, w zamian za co został jej honorowym kanonikiem.

Nie wszyscy francuscy prezydenci przyjęli jednak tytuł kanonika. Odrzucili go między innymi Rene Coty i Georges Pompidou.

Nikolas Sarkozy - pierwszy francuski prezydent, który rozwiódł się w czasie pełnienia urzędu - będzie również pierwszym rozwiedzionym watykańskim kanonikiem.