- Prowadzona przez Rosję wojna napastnicza przeciwko Ukrainie jest rażącym lekceważeniem międzynarodowego porządku opartego na zasadach i stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Dzisiejsza decyzja Rady jest kolejnym dowodem naszej zdecydowanej solidarności z Ukrainą. Nigdy nie uznamy bezprawnej aneksji jej terytorium przez Rosję. Niezmiennie popieramy prawo Ukrainy do wyzwolenia wszystkich okupowanych obszarów i do odzyskania nad nimi pełnej kontroli - powiedział Vit Rakusan, czeski minister spraw wewnętrznych.

Reklama

Decyzja jest odpowiedzią na niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko Ukrainie i na praktykowane przez Rosję wydawanie rosyjskich paszportów międzynarodowych mieszkańcom okupowanych obwodów. Jest także konsekwencją jednostronnej decyzji Rosji z 2008 r. o uznaniu niepodległości terytoriów należących do Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej.

Rosyjskie dokumenty podróży, które zostały wydane w okupowanych przez Rosję obwodach Ukrainy lub na terytoriach separatystycznych w Gruzji albo które zostały wystawione mieszkańcom tych obwodów lub terytoriów, nie będą akceptowane jako ważne dokumenty podróży, które pozwalają ubiegać się o wizę lub przekroczyć granice strefy Schengen.

"Naruszenie prawa międzynarodowego"

Państwa członkowskie UE nie uznają już lub przygotowują się do nieuznawania rosyjskich dokumentów podróży wydanych we wspomnianych regionach. Dzisiejsza decyzja ma ustanowić wspólne podejście, zapewnić właściwe funkcjonowanie polityki granic zewnętrznych i wspólnej polityki wizowej oraz ochronić bezpieczeństwo państw członkowskich.

Reklama

Od czasu bezprawnej aneksji Krymu w marcu 2014 r. Rosja wydaje jego mieszkańcom rosyjskie paszporty międzynarodowe. W kwietniu 2019 r. praktyką tą zostały objęte niekontrolowane przez ukraiński rząd obszary w obwodach donieckim i ługańskim, a następnie w lipcu 2022 r. – okupowane obwody chersoński i zaporoski. Systematyczne wydawanie rosyjskich paszportów w okupowanych obwodach jest kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego oraz integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Reklama

UE wielokrotnie z całą mocą potępiała agresję wojskową Rosji na Ukrainę i wyrażała pełną solidarność z mieszkańcami Ukrainy. Państwa członkowskie UE zdecydowanie odrzuciły i jednoznacznie potępiły bezprawne zaanektowanie przez Rosję ukraińskich obwodów i terytoriów oraz uznanie przez Rosję niepodległości terytoriów należących do Gruzji: Abchazji i Osetii Południowej.

W reakcji na zaanektowanie przez Rosję Krymu i na niedawny rozwój wydarzeń w związku z rosyjską wojną przeciwko Ukrainie wprowadzonych zostało kilka pakietów sankcji indywidualnych i gospodarczych. UE całkowicie zawiesiła też umowę o ułatwieniach wizowych między UE a Rosją.

Z Brukseli Łukasz Osiński