Sierpniowa głośna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie miała zapewniać skuteczniejszą pomoc ofiarom przemocy. Rząd dał szczególne uprawnienie pracownikom socjalnym. Wspólnie z policją i lekarzem mogą oni bez postanowienia sądu zabrać dziecko z domu. Chodziło o to, aby taka decyzja była podejmowana przez lepiej do tego przygotowane osoby niż sami policjanci.
Reklama
Praktyka może być inna, bo resort pracy twierdzi, że taka procedura może być stosowana tylko w trakcie wykonywania przez pracownika socjalnego obowiązków służbowych.