Dzisiejszy numer "Europy" ilustrują prace Pieta Mondriana (1872 - 1944). Styl malarski tego holenderskiego artysty ewoluował od impresjonizmu przez kubizm aż po neoplastycyzm. Wczesne prace Mondriana, pełne elementów symbolicznych, pozostawały w kręgu oddziaływania fowistów, od których przejął on żywą, wręcz nierzeczywistą kolorystykę oraz sposób nakładania dużych plam barwnych. W roku 1911 wyjechał do Paryża, gdzie zainspirowany zasadami kubizmu analitycznego wypracował nową koncepcję obrazowania, której celem było całkowite wyeliminowanie form przedstawieniowych. Ostatecznie idea obrazu abstrakcyjnego Mondriana ukształtowała się pod wpływem spotkania z mistykiem i teozofem Schoenmaekersem, według którego wewnętrzna konstrukcja świata opiera się na przeciwieństwach: siła aktywna - bierna, pion - poziom. W 1917 r. wraz z dwoma innymi artystami Mondrian założył czasopismo "De Stijl", na łamach którego przedstawił nowy program artystyczny - neoplastycyzm. Charakterystyczne dla tego nurtu malarstwa abstrakcyjnego było stosowanie wyłącznie dwóch podstawowych linii (pion i poziom), trzech kolorów zasadniczych (żółty, niebieski, czerwony) oraz trzech niekolorów (czarny, szary, biały). Prace Pieta Mondriana prezentujemy dzięki uprzejmości Museum Ludwig w Kolonii, w którym do 30 marca 2008 r. będzie czynna wystawa "Piet Mondrian - vom Abbild zum Bild".