Maciej Miłosz w swoim artykule informuje, że sprawą mają zająć się komendanci Straży Granicznej i Policji Federalnej – powołując się na słowa Czesława Mroczka, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.

Złamanie procedur

Z naszej analizy wynika, że doszło do złamania procedur – powiedział dziennikowi polityk.

Reklama

Gazeta powołując się na informacje portalu Chojna24.pl tłumaczy, że radiowóz niemieckiej policji federalnej przywiózł z granicy afgańską rodzinę, która obecnie może legalnie przebywać w Polsce.

Readmisji Dublin III

"Jednak zgodnie z tzw. rozporządzeniem o readmisji Dublin III Niemcy powinni ich byli zatrzymać i potem wysłać do Polski, już po uprzednim powiadomieniu odpowiednich organów Rzeczypospolitej" -wyjaśnia "DGP".

Liczba wzrasta

"Do tej pory wewnątrzunijne push backi można było obserwować m.in. na granicy francusko-włoskiej. Obecnie sięgnęli po nie Niemcy. Często powołują się oni przy tym nieoficjalnie na statystyki. Jednak jeśli przyjrzeć się danym, nie są one jednoznaczne. Liczba zatrzymanych osób podczas nielegalnego przekraczania lądowych granic Niemiec w ostatnich trzech latach wzrosła - czytamy na łamach gazety.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ »