Sejm przyjmie uchwałę w sprawie Ukrainy. Poseł Krzysztof Szczerski z PiS poinformował, że jutro tekst zostanie przyjęty przez aklamację. Nad uchwałą pracował specjalny zespół, powołany przez Konwent Seniorów. W jego pracach uczestniczyły przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. W uchwale posłowie wyrazili solidarność ze społeczeństwem Ukrainy, szczególnie ze wszystkimi osobami represjonowanymi i poszkodowanymi w wyniku starć. Potępili też tłumienie, przy użyciu siły, wolności i praw obywatelskich, zwłaszcza prawa do pokojowych demonstracji i swobody wypowiedzi.

Reklama

Parlamentarzyści zaapelowali o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i przelewu krwi oraz podjęcie przez wszystkie strony dialogu politycznego na rzecz rozwiązania konfliktu. Zaapelowali również o rozważenie kroków na arenie międzynarodowej zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, których działania doprowadziły do tragicznych w skutkach wydarzeń na Ukrainie.

Posłowie opowiedzieli się zastosowaniem sankcji personalnych wobec osób bezpośrednio odpowiedzialnych za użycie siły w razie - jak napisano - kontynuowania polityki przemocy, a także za podjęciem międzynarodowych działań pomocowych na rzecz demokratycznej Ukrainy. Sejm RP wyraża nadzieję, że Ukraina pozostanie w rodzinie demokratycznych państw w sposób suwerenny kształtujących swoje międzynarodowe relacje zgodnie ze standardami Rady Europy - napisano w uchwale.