Tylko jedna piąta Polaków dobrze ocenia działalność Sejmu - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Nieco więcej, bo aż 24 procent ankietowanych, wyraża się pozytywnie na temat działalności Senatu. Niezadowolenie z jakości pracy posłów wyraziły dwie osoby na trzy. Blisko połowa krytykuje natomiast pracę senatorów. Rozczarowanie z działalności Sejmu najczęściej deklarują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem oraz Solidarnej Polski, najrzadziej zaś wyborcy Platformy Obywatelskiej.

Reklama

Znacznie lepiej ankietowani wyrażają się na temat prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jego działalność dobrze ocenia 72 procent Polaków, a negatywnie tylko 17 procent. Wśród aprobujących działalność prezydenta są w większości badani w wieku od 35 do 44 lat, najlepiej wykształceni, z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach na głowę. To najczęściej przedstawiciele kadry kierowniczej i specjaliści z wyższym wykształceniem, technicy i średni personel oraz pracownicy administracyjno-biurowi, a także badani identyfikujący się z lewicą.

CBOS sondował również stosunek Polaków do Państwowej Komisji Wyborczej. Prace PKW ocenia negatywnie prawie sześciu na dziesięciu badanych. Przeciwnego zdania jest jedna czwarta osób. Najbardziej krytyczni wobec działalności PKW są ankietowani deklarujący prawicowe poglądy polityczne. Wśród 75 procent krytykujących są głównie zwolennicy PiS oraz Solidarnej Polski i Polski Razem.

Od poprzedniego sondażu, zrealizowanego we wrześniu ubiegłego roku, pogorszył się, już i tak zły, wizerunek Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem autorów sondażu przyczyniły się do tego ostatnie problemy z kontraktowaniem usług medycznych i towarzyszące im protesty lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, które części pacjentów mogły utrudnić dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie ponad osiemdziesiąt pocent badanych ocenia negatywnie funkcjonowanie NFZ. Przeciwnego zdania jest tylko 13 procent Polaków. Badanie przeprowadzono na grupie 1005 osób.

ZOBACZ TAKŻE: Awantura w Sejmie. Wipler o Kopacz: Lawirantka. Posłowie: Pijak>>>