Obecny rząd jest popierany przez 38 proc. Polaków, a negatywny stosunek do rządu ma tyle samo osób (31 proc.) ile obojętny lub nieokreślony (31 proc.). Widoczna od stycznia przewaga zwolenników nad oponentami powiększa się - napisano w komentarzu.

Reklama

Badanie wskazuje, że zadowolenie z faktu, że rządem kieruje Beata Szydło nie zmieniło się – 44 proc. Polaków popiera obecną premier.

O 2 pkt. proc. zmalał udział niezadowolonych (z 41 proc. do 39 proc.), a wzrósł odsetek osób obojętnych wobec faktu, że na czele rządu stoi Beata Szydło - dodano.

Od początku działania rządu Beaty Szydło opinie negatywne na temat szans poprawy sytuacji gospodarczej dominowały nad pozytywnymi, natomiast w kwietniu proporcje wyrównały się. Obecnie 44 proc. Polaków zgadza się, że polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej, i tyle samo jest przeciwnego zdania - dodano.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2016 roku na liczącej 1104 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.