Zwycięstwo Platformy i porażka PiS. Według przepytywanych, nie było ważniejszych wydarzeń politycznych w 2007 roku. Wskazało na nie odpowiednio 33 i 27 procent uczestników sondażu.

19 procent ankietowanych za najważniejszy uznało fakt, że w tym roku w ogóle doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych. 12 procent za kluczowe wydarzenie w polskiej polityce uznało zniknięcie ze sceny politycznej Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony.

Tylko 5 procent Polaków oceniło, że najważniejsze było ostateczne wycofanie się Aleksandra Kwaśniewskiego z życia politycznego po nieudanej kampanii na rzecz lewicy.

Badanie dla "Rzeczpospolitej" przeprowadził instytut GfK Polonia 28 grudnia na próbie pięciuset osób.