Marszałek Sejmu poinformowała na początku posiedzenia Sejmu, że wszyscy posłowie otrzymali smsy informujące o nakazie noszenia maseczek podczas posiedzenia Sejmu z uwagi na wzrastającą liczbę zakażeń koronawirusem. Powołała się też na art. 175 pkt 5 regulaminu Sejmu, zgodnie z którym marszałek Sejmu może wykluczyć z posiedzenia posłów, którzy utrudniają prowadzenie obrad

Reklama

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie Konfederacji nie mieli założonych maseczek. Marszałek Witek kilkukrotnie zwracała się do nich, żeby założyli maseczki podkreślając, że utrudniają prowadzenie obrad. Poinformowała też, że posłowie Konfederacji Artur Dziambor i Dobromir Sośnierz posiadają zwolnienia lekarskie umożliwiające im przebywanie na sali plenarnej bez maseczki.

Po apelach marszałek Sejmu zwróciła się do czterech posłów, w tym do Jakuba Kuleszy, Grzegorza Brauna, Krystiana Kamińskiego i Konrada Berkowicza o opuszczenie sali i wykluczyła tych posłów z udziału w posiedzeniu. Następnie dodała, że Krystian Kamiński również posiada zwolnienie lekarskie, w związku z czym może pozostać na sali.

Trzej posłowie opuścili salę plenarną.