Takie są konkluzje opracowania „The Wealth Report 2014” przygotowywanego przez firmę konsultingową Knight Frank z Londynu. Dotyczy ono trendów w nieruchomościach, zakupu dóbr luksusowych oraz analizuje liczbę osób najbogatszych, zwanych tam w raporcie UHNWI, czyli ultra high net worth individuals – osoby o bardzo dużej wartości netto. Knight Frank definiuje takich ludzi jako posiadających majątek większy niż 30 mln dol.

Reklama

Zdaniem analityków firmy, między 2003 a 2013 r. na Ukrainie liczba osób z takim majątkiem zwiększyła się aż o 268 proc. O ile jeszcze na początku dekady u naszego wschodniego sąsiada były 92 takie osoby, o tyle w ub.r. odnotowano ich już 339. Warto przy tym zauważyć, że tempo zwiększania się liczby multimilionerów nad Dniestrem było przez ten czas drugie co do wielkości w Europie. Ukrainę wyprzedziła tylko Rosja, gdzie liczba najbogatszych obywateli zwiększyła się o 300 proc.

W nadchodzącej dekadzie tempo nie będzie już takie zawrotne, ale będzie najwyższe w Europie i wyniesie 72 proc. W 2023 r. nad Dniestrem będą mieszkały 584 osoby o statusie UHNWI.

Równie dynamicznie w ciągu ubiegłej dekady wyglądało tempo przyrostu osób z majątkiem większym niż 100 mln dol. i miliarderów. Tych pierwszych przybyło na Ukrainie o 270 proc. i jest ich w tej chwili 174. Liczba tych drugich zwiększyła się o 250 proc. i jest ich w tej chwili 14. Za dziesięć lat będzie ich kolejno 300 i 24, co oznacza, że także w tej kategorii tempo przyrostu spadnie, ale wciąż będzie najwyższe w Europie (odpowiednio 72 i 71 proc.).

Dla porównania, w Polsce w trakcie minionej dekady liczba osób z majątkiem min. 30 mln dol. zwiększyła się o 124 proc. i wynosi 487 osób. Najwięcej osób o statusie UHNWI w Europie zamieszkuje Niemcy – 11,3 tys.

5 tys. więcej jest ich w Japonii, a w Wielkiej Brytanii o tysiąc mniej. Mekką multimilionerów pozostają USA, gdzie mieszka ich prawie 40 tys.

CZYTAJ TAKŻE: Gdzie najszybciej przybywa milionerów? Europa i USA zostały w tyle >>>