Wyniki sondażu wskazują, że 64 procent badanych akceptuje dotychczasowe działania władz Rosji wobec Ukrainy. Przeciwnego zdania jest 23 procent ankietowanych. 13 procent to niezdecydowani. Przeciętni mieszkańcy Moskwy twierdzą, że Rosja nie ma niczego wspólnego z wojną w Donbasie, bowiem za wszystko odpowiadają władze w Kijowie i ich zachodni sojusznicy.

Reklama

Opinie badanych przez WCIOM nie są już tak jednoznaczne, jeśli chodzi o przyszłe kontakty z Ukrainą. 30 procent opowiada się za polityczną i gospodarczą izolacją sąsiadów. Natomiast tylko 25 procent chciałoby całkowitej normalizacji stosunków Moskwy z Kijowem.