Inicjatorzy uzyskali już poparcie części polityków. Ale w kontrze do propozycji stanęli działacze Lewicy (Die Linke), którzy chcą upamiętnienia wszystkich ofiar II wojny na Wschodzie. W tej narracji akcent położony zostałby na żołnierzy Armii Czerwonej i sowieckich jeńców wojennych. Dla inicjatorów budowy polskiego miejsca pamięci to trudne do zaakceptowania.

WIĘCEJ W JUTRZEJSZYM WYDANIU DGP>>>