Wyższa Szkoła ojca Tadeusza Rydzyka ogłosiła zapisy na studia przez internet. Lista wykładowców wciąż jest otwarta, ośmielam się zatem zaproponować jeszcze:

Jacek Rostowski: Dlaczego w Polsce jest zawsze źle i dlaczego jest to zawsze wina poprzedników?

Andrzej Czuma: Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić? Kilka przyczynków do teorii zarządzania strukturami wielopłaszczyznowymi.

Donald Tusk: Dlaczego Polska potrzebuje prezydenta malowanego?

Julia Pitera: Władza realna i wirtualna. Studium przypadku.

Jarosław Gowin: In vitro veritas.

Cezary Grabarczyk: Gdy o nas cicho, dalej jedziemy.

Grzegorz Schetyna: Rządy miłości czy rządy kijem – fenomenologia ducha naszej RP.

Ojcze Tadeuszu, proszę się nie przejmować, że lista jest nie bardzo toruńska. Internetowi studenci nawet się nie zorientują.