Ministerstwo Środowiska, które przygotowało propozycję, nie chce foliowych toreb ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko - takie torebki bardzo długo się rozkładają.

Zgodnie z propozycją resortu, sklep w dalszym ciągu będzie mógł dawać klientom, bez pobierania żadnych opłat, torby, które ulegają szybkiemu rozkładowi lub są wykonane z papieru. Kary za niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będą sięgać do 500 tys. zł!