Nowelizacja PiS zakładała, że na etykietach napojów alkoholowych - podobnie jak na paczkach papierosów - miały pojawić się informujące o szkodliwości picia alkoholu. Ostrzeżenia miały być kierowane w szczególności do kobiet w ciąży lub karmiących piersią, młodzieży oraz kierowców.

Reklama

Producenci napojów alkoholowych, którzy nie dopełniliby obowiązku ostrzegania o szkodliwości picia alkoholu, mieli płaci grzywny.

>>> Posłowie kłócą się o wódkę

Rząd ma jednak własny pomysł na to, jak zniechęcić nas do picia alkoholu: projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości przygotowało już Ministerstwo Zdrowia.

Zakłada on emisję reklam i promocji piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze wyłącznie między godz. 23 a godz. 6 (obecnie reklamy mogą być emitowane od godz. 20). Ponadto zwiększona ma zostać ilość informacji dotyczących szkodliwości alkoholu umieszczanych w sklepach czy pubach.

W projekcie zaproponowano również wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie stadionów i innych obiektach sportowych.