1. Polska jest ważnym strategicznie partnerem dla dynamicznie rozwijających się gospodarek wschodnich. Aby wzmocnić te więzi utworzymy Centrum Współpracy Naukowej Europy Centralnej. ZŁAMANA

Reklama

2. Przy współpracy z kapitałem prywatnym doprowadzimy do szybkiej budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego z salą koncertowo-kongresową na ok. 5000 widzów, co pozwoli zapełnić kalendarz międzynarodowych i krajowych imprez wystawienniczych, festiwalowych i targowych o wysokim prestiżu. Chcemy by kompleks ten stał się zalążkiem miasteczka biznesowego na wzór nowojorskiej Wall Street. ZŁAMANA
3. Szczególnie ważne jest szybkie i rozsądne zbudowanie sieci obwodnic Warszawy, oraz doprowadzenie autostrady do rogatek miasta i przeprowadzenie jej poza granicami miasta w kierunku Siedlec. ZŁAMANA

4. Będziemy też w danym nam za kresie wspierać rozbudowę i modernizację dróg wylotowych na Gdańsk, Białystok, Siedlce, Lublin, Kraków, Poznań.
KOMPROMIS

5. Zamierzamy wspierać uruchomienie lotniska w Modlinie, jako portu obsługującego dynamicznie rosnący sektor usług tanich przewoźników. ZREALIZOWANA

6. Lotnisko [w Modlinie - przyp. red.] połączymy z centrum Warszawy istniejącą dziś, powojskową linią kolejową. ZŁAMANA

7. W szybkim czasie uruchomimy po łączenie kolejowe z Okęcia do centrum z wykorzystaniem obecnych tras. ZREALIZOWANA

8. Zlikwidujemy sztuczny i ekonomicznie nieefektywny podział na koleje podmiejskie i Szybką Kolej Miejską, zastępując je jednolitym, metropolitalnym systemem połączeń kolejowych. ZŁAMANA

9. Gdzie okaże się to opłacalne, zbudujemy tramwajowe linie pozamiejskie. ZŁAMANA

10. Wprowadzimy jednolitą politykę taryfową we współpracy z sąsiadami. Nie powtórzą się żenujące sytuacje, gdy kłótnie urzędników uniemożliwiają tysiącom ludzi sprawne poruszanie się po mieście. ZŁAMANA

11. Zlikwidujemy przestarzały podział na trasy miejskie i podmiejskie i na wzór wszystkich europejskich metropolii wprowadzimy taryfy strefowe. ZŁAMANA

Reklama

12. Będziemy dążyć do wzrostu liczby prywatnych przewoźników obsługujących linie miejskie, gdyż praktyka pokazuje, że pozwala to na zmniejszenie kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej. ZŁAMANA

13. Zaprosimy samorządy wszystkich szczebli do utworzenia Rady Metropolitalnej Centralnego Mazowsza. Będzie to stale forum dialogu równych partnerów w ważnych wspólnych sprawach. ZŁAMANA

14. Będziemy dążyć do przyjęcia przez Sejm ustawy, która obniża wysokość wpłat miasta do budżetu [chodzi o janosikowe – przyp. red.] o kwotę niezbędną do realizowania zadań stołeczności. ZŁAMANA

15. Zakres kompetencji dzielnic powinien wynikać z zasady pomocniczości, przy uwzględnieniu potrzeby sprawnego zarządzania strategicznego całym miastem. Władze dzielnic powinny posiadać samodzielność w dysponowaniu swoimi do chodami i w kierowaniu urzędami dzielnicowymi. Decentralizacja zapobiegnie nadmiernemu upolitycznieniu administracji. Zerwie my z absurdalną praktyką, w myśl której prezydent jednoosobowo udziela upoważnień tysiącom urzędników, co skutkuje parali żem organizacyjnym i niewydolnością całego systemu. Przekaże my więcej uprawnień samorządowcom niższego szczebla, bo są bliżej ludzi i lepiej znają problemy swych małych ojczyzn. ZŁAMANA

16. Dzięki współpracy gmin wchodzących w skład aglomeracji wyznaczymy obszary przemysłowe na terenach położonych nieco dalej od centrum miasta, ale za to tańszych i dobrze skomunikowanych. ZŁAMANA

17. Obniżymy podatki od nieruchomości dla przedsiębiorców, które dzisiaj w Warszawie wynoszą 99% dopuszczalnej prawem wysokości. KOMPROMIS

18. Uruchomimy sprzedaż lokali użytkowych, dzięki czemu przedsiębiorcy będą chętniej inwestować w remonty i rozbudowę swojej własności. ZŁAMANA

19. Zainicjujemy utworzenie systemu informacji biznesowej, obejmującej spisy gruntów i budynków, dane o terenach inwestycyjnych, dane socjoekonomiczne oraz informacje o tendencjach na rynku pracy. Dzięki temu rynek stanie się bardziej przejrzysty, a prowadzenie firmy — prostsze. ZREALIZOWANA

20. W ramach planów miejscowych określimy nowe tereny dla rozwoju parków technologicznych nowej generacji na miarę XXI wieku; zainicjujemy obszary dla działania firm informatycznych, biotechnicznych, naukowych i innych technologii przyszłości. Zadbamy o to, by otrzymały dostateczną infrastrukturę i logiczną, wygodną sieć komunikacyjną. ZŁAMANA

21. W ścisłym centrum miasta stworzymy strefy piesze dostępne tylko dla pojazdów uprzywilejowanych i transportu szynowego. ZREALIZOWANA

22. Oddzielimy ruch tranzytowy od organizmu miejskiego dzięki systemowi obwodnic i mostów. KOMPROMIS

23. We współpracy z PKP i z innymi właścicielami miejskich gruntów postindustrialnych sporządzimy programy rekwalifikacji nieużytków gruntowych i budynków na nich stojących, objęcie ich planami zagospodarowania, przeznaczenie ich na cele mieszkaniowe, rekreacyjne i usługowe. ZŁAMANA

24. We współpracy z władzami państwowymi doprowadzimy do budowy wielofunkcyjnej hali sportowej (lekkoatletyka, sporty zimo we etc.). ZŁAMANA

25. Nawiążemy partnerskie relacje z klubami sportowymi w Warszawie, aby wypracować czytelne zasady pomocy miasta w poprawie stanu obiektów niezbędnych do uprawiania sportu wyczynowego. ZŁAMANA

26. W danej dzielnicy lub w bliskim sąsiedztwie wyznaczymy co najmniej jeden teren sportu masowego i kultury fizycznej: boiska do gier, pływalnie, bieżnie etc. Konsekwentnie będziemy realizować takie inwestycje w ramach projektów partnerstwa publiczno—prywatnego i budżetu miejskiego. ZŁAMANA

27. Miasto musi przygotować pod inwestycje nowe tereny. Miejscowe plany zagospodarowania, uzbrojenie, wytyczenie dróg jest możliwe z wykorzystaniem środków unijnych. Dzięki temu budować się będzie więcej — i taniej. ZŁAMANA
28. Przekazując aportem grunt pod inwestycje miasto może zawrzeć kontrakt z deweloperem na odbiór odpowiedniej ilości mieszkań (wartość gruntu to ok. 30% wartości inwestycji). ZŁAMANA

29. Mieszkania czynszowe mogą stanowić dużą wartość w realizacji polityki miejskiej w zakresie tworzenia warunków pracy specjalnie poszukiwanym grupom zawodowym (np. informatykom, lekarzom, policjantom itp., gdy tych brakuje), bądź przydzielania ich za określonych zasadach młodym małżeństwom. ZŁAMANA

30. Będziemy dążyć, by lokale znajdujące się na parterach ulicznych kamienic miały funkcje publiczne, usługowo—rekreacyjne (kawiarnie, sklepy) dzięki czemu martwe, nieprzytulne ulice nabiorą życia. Położy my nacisk na budowę i renowację nadających klimat elementów małej architektury. ZŁAMANA

31. Zbudujemy sieć mini obszarów rekreacyjnych: fontann, zdrojów z pitną wodą, skwerków z ławeczkami i ciekawie skomponowaną zielenią, placykami dla dzieci.
ZREALIZOWANA

32. Na wzór zachodni wprowadzimy powszechnie dostępne, żwirowe wybiegi dla psów, oraz kosze na psie nieczystości. KOMPROMIS

33. W całym mieście, a zwłaszcza w centrum postawimy kilkadziesiąt samospłukujących toalet dostępnych dla turystów oraz warszawiaków. ZŁAMANA

34. Z reprezentacyjnych warszawskich ulic pozbędziemy się tandetnej i szpecącej kostki brukowej typu bauma, zastępując ją właściwymi dla takich miejsc eleganckimi płytami. KOMPROMIS

35. Projektując i remontując ulice dopilnujemy, by nie tworzyły się na nich kałuże utrudniające jazdę kierowcom i ochlapujące przechodniów. KOMPROMIS

36. W okresie zimowym stosować będziemy neutralne substancje zwiększające przyczepność dróg i chodników, tak, aby nie szkodziły one obuwiu pieszych i karoseriom samochodów. ZŁAMANA

37. W celu pokrycia kosztów reprywatyzacji utworzymy specjalny fundusz reprywatyzacyjny. KOMPROMIS

38. Nieruchomości odebrane z naruszeniem dekretu oddamy w naturze lub, jeżeli zaszły nieodwracalne zmiany na tej nieruchomości (zburzenie, sprzedaż), wypłacimy sprawiedliwe odszkodowanie. Jeżeli nieruchomość zabrano i wypłacono odszkodowanie niesprawiedliwe, dopłacimy różnicę. Jeżeli dekret nie został wykonany (stan dzisiejszych tzw. rugów warszawskich na Siekierkach czy Okęciu) wówczas nie należy go wykonywać, tak jak to usiłowała czynić obecna władza.
KOMPROMIS

39. Dokonamy analizy celowości ich dalszego funkcjonowania doprowadzimy do likwidacji tych spółek, których działalność nie leży w interesie miasta. ZŁAMANA

40. Wiodącą rolę w komunikacji zbiorowej w Warszawie powinien odgrywać transport szynowy. W centrum miasta metro i tramwaj, natomiast w dzielnicach peryferyjnych i strefach podmiejskich szybki tramwaj miejski i kolej podmiejska. KOMPROMIS

41. Tylko wspólne, skoordynowane działanie ma szanse powodzenia. Będziemy dążyć do uruchomienia wspólnej, zintegrowanej z Kolejami Mazowieckimi oferty przewozowej, na bazie wspólnego biletu i wspólnego taboru. KOMPROMIS

42. Doprowadzimy do realizacji obietnic zawartych w porozumieniu Ministra Transportu i Prezydenta Warszawy z 2004 roku o budowie okołolotniskowej infrastruktury drogowej, obejmującej prace nad wiaduktem od strony ulicy Poleczki, który połączy ulicę Puławską z lotniskiem i odciąży tym samym ulicę żwirki i Wigury oraz odchodzące od niej ulice Sasanki i Marynarską. ZREALIZOWANA

43. W ciągu jednej kadencji możliwe jest stworzenie systemu sprawnej komunikacji szynowej, "naziemnego metra" opartego na wykorzystaniu istniejących linii kolejowych. Będą to linie:
Pruszków - Śródmieście - Sulejówek;
Piaseczno (z możliwością odgałęzienia do Konstancina-Jeziorny, obsługiwanego przez szynobusy) - Śródmieście - Warszawa Wschodnia;
Okęcie - Śródmieście - Legionowo (z możliwością przedłużenia do Modlina);
Otwock - Śródmieście - Błonie;
W dalszej kolejności linia okólna: Warszawa Wschodnia - Zoo - Warszawa Gdańska - Bemowo - Warszawa Zachodnia - Śródmieście - Warszawa Wschodnia (dojazd do samego centrum z Bemowa, Pragi czy Targówka zajmował będzie ok. 15 minut). ZŁAMANA
44. W ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oprócz nowoczesnego taboru będą modernizowane tory i przystanki, a także budowane nowe, m. in. Bracka, Targowa, Niemcewicza, Ursus-Niedźwiadek, Radzymińska, Rondo Żaba, Bródno, Powązkowska, Górczewska, Człuchowska. ZŁAMANA

45. Zainwestujemy w nowe technologie, dzięki czemu drążenie tuneli odbywać się będzie w czasie o wiele krótszym niż dotychczas. Będziemy budować kilka stacji jednocześnie, tak aby oddawanie do użytku kolejnych odcinków nie ciągnęło się latami. Nie będziemy tracić czasu na jałowe dyskusje o kolejnej zmianie projektowanej trasy - plany są już gotowe i należy po prostu wcielić je w życie. ZREALIZOWANA

46. W ciągu nadchodzących kadencji doprowadzimy metro na Bemowo, a po drugiej stronie Wisły na Gocław i Targówek. ZŁAMANA

47. Docelowo zapewnimy każdej dzielnicy mieszkalnej na obrzeżach doprowadzenie przynajmniej jednego ciągu szynowego, czy to w postaci metra czy Szybkiej Kolei Miejskiej. ZŁAMANA

48. Sprawimy, że w weekendy transport szynowy będzie czynny do późna w nocy.
KOMPROMIS

49. Ściśle zwiążemy funkcjonowanie metra z siecią Szybkiej Kolei Miejskiej. ZŁAMANA

50. Rozszerzając ofertę transportu szynowego o naziemne metro nie zapomnimy o zadbaniu o estetykę, czystość i wygodę właściwe dzisiejszej kolei podziemnej, a tak odległe od szarej rzeczywistości kolejowej. ZREALIZOWANA

51. Podróż metrem i koleją odbywać się będzie w ramach wspólnego biletu. ZREALIZOWANA

52. Do metra i SKM będzie można wygodnie dojechać i zaparkować w systemie „parkuj i jedź”. KOMPROMIS

53. W systemie tramwajowym tkwią ogromne rezerwy skrócenia czasu przejazdu. Wystarczy wprowadzić, wzorem Krakowa czy Wrocławia, stosowną sygnalizację. ZŁAMANA

54. W ciągu najbliższych dwóch kadencji możliwa jest kompleksowa modernizacja taboru i rozbudowa infrastruktury poprzez: zakup ok. 200 nowych tramwajów. Jest to szczególnie palący problem, gdyż w ciągu 4 lat nie trafił do Warszawy ani jeden nowy tramwaj, a 1/3 obecnie kursujących składów nadaje się do natychmiastowej wymiany.
ZREALIZOWANA

55. Modernizację sześciu tras i uczynienie ich liniami szybkiego tramwaju: korytarz Jana Pawła II od pętli Piaski do pętli Marynarska korytarz al. Jerozolimskich od pętli Banacha do pętli Grochów (rozpoczęta przebudowa) korytarz al. Solidarności od pętli Stalowa do pętli Górczewska korytarz Targowej od pętli Wiatraczna do osiedla Bródno Grójecka od Okęcia do Banacha - Puławska od Wyścigów do pl. Konstytucji
ZŁAMANA

56. Budowę nowych linii szybkiego tramwaju: Żerań FSO-Nowodwory-Winnica Bemowo-Jelonki-Kasprzaka od Centrum w kierunku Wilanowa, Targówka i Gocławia. ZŁAMANA

57. Najważniejsze dla rozwoju komunikacji publicznej jest stworzenie wspólnego biletu aglomeracyjnego na komunikację miejską i kolejową, obejmującego swoim zasięgiem Warszawę i gminy podwarszawskie. ZREALIZOWANA

58. Docelowym sposobem na wprowadzenie tego rozwiązania będzie utworzenie z inicjatywy samorządu Warszawy Związku Komunikacyjnego Aglomeracji. ZŁAMANA

59. Opracujemy spójną wizję obejmującą tworzenie węzłów przesiadkowych w systemie P&R w rejonach m. in. Targówka, Bródna, Żerania, Rembertowa, Olszynki Grochowskiej, Służewca, Ursusa i Włoch. ZŁAMANA

60. Także miasto będzie realizować szybkie połączenia międzydzielnicowe. Priorytetem będzie tzw. Obwodnica Etapowa Centrum (Trasa AK - Prymasa Tysiąclecia - Trasa Siekierkowska - żołnierska). KOMPROMIS

61. Położymy duży nacisk na sprawne ukończenie modernizacji Alej Jerozolimskich i dokończenie Trasy Siekierkowskiej. Zostanie przebudowana Trasa AK wraz z odbudową wiaduktów na Żeraniu, południowy odcinek Obwodnicy Etapowej i łącznik z lotniskiem Okęcie. KOMPROMIS

62. Skończymy z gadaniem o Moście Północnym, my go zbudujemy! ZREALIZOWANA
63. W dalszej kolejności należy zbudować Most Na Zaporze na wysokości Siekierek oraz most Karowy łączący ulicę Karową z Portem Praskim. ZŁAMANA

64. Najważniejsze ulice przekształcimy w godne europejskiej metropolii arterie - z większym obszarem dla pieszych, parkingami podziemnymi, atrakcyjnymi sklepami, ładnymi. Przekształcimy ul. Targową w atrakcyjny deptak bez samochodów, które zostaną przeniesione na ulicę Nowojagiellońską. ZŁAMANA

65. Na remonty i wymianę czeka w Warszawie 20 estakad. Zrobimy to, jednocześnie dbając o należytą konserwację pozostałych obiektów drogowych. KOMPROMIS

66. Znaczne efekty przy małych kosztach przyniesie nadanie komunikacji publicznej priorytetów w ruchu. Powiększymy liczbę i długość pasów tylko dla autobusów, oddzielając je separatorem, utrudniającym fizycznie wjazd innym pojazdom. KOMPROMIS

67. Naszą szczególną uwagę zwrócimy na pasy tramwajowo-autobusowe, gdyż umożliwiają one stworzenie wspólnych przystanków dla tramwajów i autobusów - pasażer nie musi decydować czy idzie na przystanek autobusowy, czy tramwajowy i ma gwarancję, że skorzysta z najszybszego rozwiązania. Taki pas powstanie np. na trasie W-Z. ZREALIZOWANA

68. Jednocześnie poprawimy komunikację autobusową na trasach nie obsługiwanych transportem szynowym, zwłaszcza z intensywnie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym (np. Białołęka, Wilanów, Wesoła, Mokry¸Ług, Zawady, Powsin, Młociny). KOMPROMIS

69. Co roku będziemy kupować 100-150 nowych, niskopodłogowych, klimatyzowanych autobusów. W czasie mijającej kadencji zakupiono zaledwie 80 nowych autobusów, podczas gdy tylko w latach 2001-2002 przybyło ich do stolicy ok. 200. ZREALIZOWANA

70. W piątkowe i sobotnie wieczory komunikacja nocna będzie zdecydowanie bardziej rozwinięta niż obecnie. Częstotliwość autobusów zostanie zwiększona. KOMPROMIS

71. Dodatkowo w te dni niektóre linie dzienne, w tym metro, będą kursować dłużej - co najmniej do godziny pierwszej w nocy. ZREALIZOWANA

72. Powstaną nocne linie obwodowe przez Most Grota-Roweckiego (docelowo także Most Północny) i Most Siekierkowski. KOMPROMIS

73. Podejmiemy zdecydowane działania na rzecz radykalnej poprawy poczucia bezpieczeństwa w transporcie miejskim. Wszystkie nowe pojazdy metra, szybkiej kolei, tramwaje i autobusy, a także przystanki kolejowe zostaną wyposażone w monitoring kamer przemysłowych. ZREALIZOWANA

74. Pozostałe pojazdy zostaną wyposażone w przyciski antynapadowe dla kierowców i motorniczych. ZREALIZOWANA

75. Zwiększy się liczba i widoczność patroli w pojazdach i na przystankach, zwłaszcza po zmroku i na peryferiach. ZŁAMANA

76. Bezwzględnie powrócimy do zasady z lat 90. że każda budowana czy remontowana droga otrzyma pełnowartościową ścieżkę rowerową. Zlikwidujemy skutki kompromitującego w swej bezmyślności pomysłu prowadzenia ścieżek donikąd. Nietrwałą i niewygodną kostkę zastąpimy standardową w krajach zachodnich nawierzchnią asfaltową. KOMPROMIS

77. W ciągu czterech lat powstanie szkielet całościowego systemu dróg rowerowych w mieście, czyli około 150 km dróg rowerowych, tworzących razem z istniejącymi spójny i logiczny system, obejmujący całe miasto. ZŁAMANA

78. Opracujemy także kompleksowy plan infrastruktury okołorowerowej - stojaki, przechowalnie rowerów przy większych węzłach komunikacyjnych (metro, stacje kolejowe). ZREALIZOWANA

79. W Ratuszu powołany zostanie Pełnomocnik Prezydenta do spraw rowerowych, który będzie koordynował prace różnych instytucji związane z planowaniem i budową ścieżek oraz całej infrastruktury rowerowej na terenie miasta. ZREALIZOWANA

80. Nie może dochodzić do kompromitujących sytuacji, w których rozkopuje się świeżo zbudowaną ulicę (jak np. Czerniakowską czy Kruczą) tylko dlatego, że urzędnicy nie porozumieli się i nie wiedzieli nawzajem o swoich planach. Strategia modernizacji infrastruktury będzie uwzględniać wiele czynników, tak aby remonty dróg odbywały się w harmonii z wymianą sieci wodociągowych, cieplnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych. ZŁAMANA

81. Naszym podstawowym celem jest podniesienie standardu usług publicznych w Warszawie i możliwie szybkie zrealizowanie kluczowych dla funkcjonowania miasta inwestycji. Wierzymy, że energia i kapitał prywatnych przedsiębiorców pozwolą na osiągnięcie tego celu. W zamian za stabilny, długotrwały zysk inwestorzy zobowiązani będą do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń lub utrzymywania w należytym stanie zrealizowanej przez siebie inwestycji. Najlepszy nadzór nad działalnością programów PPP sprawować będą mieszkańcy stolicy, których opinia i zadowolenie z inwestycji będzie decydować o sposobie dalszego postępowania m. st. Warszawy wobec prywatnego partnera. ZŁAMANA

82. Przygotujemy projekty załatwiania większości spraw przez internet, a tam gdzie to niemożliwe, wprowadzimy zasadę jednego okienka. Zawrzemy porozumienia z instytucjami, z którymi mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy mają kontakt najczęściej, tak by te same sprawy mogli załatwić w urzędzie miasta lub w urzędach dzielnicowych. Widzimy głęboką potrzebę współpracy Urzędu Miasta z takimi instytucjami jak ZUS, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy. Docelowo pragniemy stworzyć system, w którym mieszkaniec czy przedsiębiorca będzie mógł wszystkie formalności załatwić w jednym miejscu, bez potrzeby chodzenia po wielu urzędach. ZŁAMANA

83. Zamierzamy nawiązać ścisłą i konkretną współpracę z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej. Zamiast próżnych słów i udawanego zainteresowania wyjdziemy z rzeczową ofertą dla organizacji NGO. Nie boimy się przekazać im środków finansowych na wykonanie ważnych zadań społecznych, bo doceniamy ich pasję, wyobraźnię i kompetencje. Wszak swą działalność prowadzą w ramach wolontariatu a nie dla pieniędzy, posad, karier. ZREALIZOWANA

84. Powołamy w Ratuszu specjalnego pełnomocnika, którego zadaniem będzie koordynowanie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. ZREALIZOWANA
85. Stworzymy też specjalny portal internetowy służący do komunikacji sektora NGO z samorządem. ZREALIZOWANA

86. Mając na celu upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej doprowadzimy do utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. ZREALIZOWANA
87. W istniejących placówkach poprawimy warunki organizacyjne kształcenia, zmniejszając liczbę uczniów w klasach i eliminując zaniedbania remontowe i modernizacyjne bazy lokalowej nie których placówek. ZREALIZOWANA

88. Korzystając z doświadczeń wielu miast i regionów Unii Europejskiej oraz wzorując się na szlachetnej tradycji Komisji Edukacji Narodowej powołamy Komisję Standardów Edukacji — organizację ekspercką. Komisja uwzględniać będzie dobre praktyki oświatowe innych miast i gmin z kraju i spoza granic, by popularyzować skuteczne rozwiązania. ZŁAMANA

89. Dlatego, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci, będziemy promować edukację wczesnoszkolną dzieci w piątym roku życia. Powszechna dostępność do edukacji przedszkolnej dla pięciolatków jest szczególnie ważna dla tych młodych warszawiaków, którzy w obecnym systemie, z przyczyn środowiskowych czy ekonomicznych rozpoczęliby edukację rok później. ZREALIZOWANA

90. W każdej dzielnicy powstać mogą eksperymentatoria naukowe integrujące młodzież, nauczycieli i rodziców wokół wiedzy i edukacji. ZŁAMANA

91. Poprzez podpisanie umów partnerskich ze stolicami i innymi miastami europejskimi doprowadzimy do sytuacji, w której każdy warszawski uczeń będzie mógł na tydzień wyjechać do jednego z dużych miast leżących na terenie Unii Europejskiej, a większość kosztów tej podróży pokrywać będzie miejskie Biuro Edukacji. ZŁAMANA

92. Przedstawicielstwa rodziców uczniów — rady rodziców — muszą być równoprawnym partnerem w najistotniejszych decyzjach szkoły (opiniowanie projektu budżetu placówki, plany i strategie rozwoju szkoły, plany potrzeb inwestycyjnych szkół, kalendarz uroczystości szkolnych). Dlatego też należy stworzyć warunki finansowe i organizacyjne dla szkoleń, które pomogłyby poznać kompetencje rad rodziców i przygotować je do bycia aktywnymi i kreatywnymi ciałami wspomagającymi pracę szkół. KOMPROMIS


93. Dla realizacji tych zadań nauczyciele muszą otrzymać od samorządu wsparcie umożliwiające szkolenia, które poszerzają ich wiedzę i dają narzędzie do stosowania nowoczesnych metod nauczania. ZREALIZOWANA

94. Musi powstać Stadion Narodowy na 60 tysięcy miejsc. Chcemy też szybko wykonać remont stadionu Legii przy ul. Łazienkowskiej wraz z pod pisaniem z klubem umowy długoletniej dzierżawy. ZREALIZOWANA

95. Stworzymy system ciągłego monitorowania dostępności do specjalistyki przy aktywnej współpracy z NFZ. KOMPROMIS

96. Na stronie internetowej m. St. Warszawy powstanie dział zdrowotny z bazą danych o dostępności do usług na terenie miasta i informacją o czasie oczekiwania na porady. KOMPROMIS

97. Uregulujemy tytuły prawne do działek budynków, w których znajdują się placówki ochrony zdrowia. KOMPROMIS

98. Zwiększymy dostępność do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowym i specjalistycznym poprzez pilotażowy program odpublicznienia wybranych ZOZów oraz stworzenie systemu kontroli i nadzoru właścicielskiego nad jednostkami organizacyjnymi, które uległy lub ulegną przekształceniu. ZREALIZOWANA
99. Sfinansujemy programy profilaktyczno-zdrowotne, co spowoduje zwiększenie wcześniejszej wykrywalności chorób nowotworowych, układu krążenia i innych chorób cywilizacyjnych. ZREALIZOWANA
100. Utworzymy system gwarantujący ciągłość opieki nad pacjentem tj. współpracę pomiędzy szpitalem, oddziałami specjalistycznymi i podstawową opieką zdrowotną lekarzem rodzinnym, pielęgniarką, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną, położną i położną środowiskowo-rodzinną. KOMPROMIS
101. Rozszerzymy zakres poradnictwa specjalistycznego na bazie funkcjonujących szpitali w oparciu o poradnie przyszpitalne i konsultacyjne oraz zapewnimy rozwój ośrodka wczesnej interwencji. ZREALIZOWANA
102. Reaktywujemy poradnie przeciwgruźlicze na terenie Warszawy. ZŁAMANA
103. Stworzymy sieć poradni specjalistycznych (w tym zwłaszcza onkologicznych), które obejmą swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców Warszawy. ZŁAMANA
104. „Wprowadzimy program społeczno-zdrowotny na rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi w wieku 0-6 lat tak, aby odpowiednio wcześnie rozpoznawać i przeciwdziałać występowaniu schorzeń nabytych (skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie, próchnica zębów, choroby metaboliczne) oraz patologii społecznych (zaniedbywanie dzieci, przemoc fizyczna i seksualna). „Wprowadzimy, przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, systemu szkoleń dla lekarzy pierwszego kontaktu (pediatrów) mających na celu rozpoznawanie występowania różnego typu działań patologicznych wobec dzieci (zespół potrząsanego dziecka, itd.). KOMPROMIS


105. Stworzymy skuteczny program opieki medycznej nad młodzieżą szkolną, w tym wykrywanie wad postawy i kierowanie na rehabilitację oraz profilaktykę stomatologiczną — profilaktyka i edukacja w tym zakresie przynosi kolosalne oszczędności w leczeniu. KOMPROMIS
106. Dostosujemy budynki miejskich ZOZów do wymogów sanitarnych i infrastrukturalnych stawianych przez Ministerstwo Zdrowia. ZREALIZOWANA
107. Będziemy dążyć do prowadzenia jednolitej polityki zdrowotnej w Warszawie poprzez stworzenie sieci szpitali miejskich, w oparciu o aktualną bazę szpitalną oraz szpitale przejęte od Sejmiku Województwa Mazowieckiego. ZREALIZOWANA
108. Zwiększymy przejrzystość prowadzenia polityki kadrowej wśród kadry zarządzającej samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej m. St. Warszawy poprzez wprowadzenie obowiązku przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów tych placówek. ZREALIZOWANA
109. Wypracowanie spójnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w skali miasta i dzielnic. W tym celu dzielnice przygotują diagnozę potrzeb społecznych, sporządzają mapy potrzeb dla swego terenu i w oparciu o nie przygotują strategie działania. Miasto będzie realizować jedynie zadania i pro gramy o charakterze ogólnomiejskim. ZREALIZOWANA
110. Utworzymy miejską, ogólnodostępną bazę danych o instytucjach pomocy społecznej z pełnym opisem świadczonych usług, ZREALIZOWANA

111. Utworzymy Warszawskie Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych — ośrodek będzie spełniał rolę integracyjną i samopomocową, gdzie niepełnosprawni będą mogli spotykać się, szkolić, uzyskać porady dotyczące własnych uprawnień, sposobu załatwienia spraw w urzędach, zatrudnienia, możliwości rehabilitacji i dotarcia do organizacji pozarządowych oraz ośrodków wsparcia i grup samopomocowych.
ZREALIZOWANA

112. Powołamy punkty interwencji kryzysowej z całodobowym telefonem interwencyjnym, by nieść pomoc osobom, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej. ZREALIZOWANA


113. Utworzenie Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych, stymulującego rozwój wolontariatu i wspierającego wartościowe inicjatywy społeczne oraz integrującego organizacje pozarządowe. ZREALIZOWANA

114. Utworzenie ogólnodostępnej aktualnej bazy informacji o usługach świadczonych na rzecz mieszkańców przez organizacje pozarządowe. ZREALIZOWANA

115. Utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości np. programy kierowane do bezrobotnych kobiet po 45 roku życia i mężczyzn po 50 roku życia (doradztwo, poradnictwo prawne i finansowe oraz udostępnienie miejsc na zasadach preferencyjnych do prowadzenia działalności). ZREALIZOWANA

116. Wykorzystanie programu dla Wisły do kreowania nowych miejsc pracy. ZREALIZOWANA

117. Uruchomienie dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym programów edukacyjnych, w tym warsztatów umiejętności wychowawczych, podczas których rodzice uczą się jak rozmawiać z dzieckiem, rozumieć jego problemy, budować poczucie bezpieczeństwa, przygotowywać do samodzielności i odpowiedzialności. ZREALIZOWANA

118. Utworzenie izby dziecka w celu umożliwienia efektywnej opieki i terapii dla pijanych nastolatków. ZŁAMANA
119. Zwiększenie oferty programowej w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w szkołach, w ramach programów Otwarte Boiska” i Otwarte Szkoły”, w domach kultury, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz klubach młodzieżowych. ZREALIZOWANA
120. Zapewnienie dzieciom pozostającym poza rodziną opieki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka i rodzinnych domach dziecka i rodzinach adopcyjnych oraz zapewnienie systematycznych szkoleń dla osób przygotowujących się do nowej roli w tych rodzinach, ZREALIZOWANA
121. Zwiększenie dostępności do dóbr kultury i rekreacji rodzin wielodzietnych między innymi poprzez stworzenie programu Bilet za złotówkę”, ZŁAMANA
122. „W trosce o najmłodsze pokolenie”: interdyscyplinarny wieloletni program dla rodzin po urodzeniu dziecka, zapewniający wszechstronną pomoc położnej, odwiedzającej matkę i noworodka i jej współpracę z pomocą społeczną jeśli zaobserwuje problemy, KOMPROMIS
123. „W trosce o zdrowie najmłodszych”: wieloletni program promujący działania wczesnego wykrywania wad rozwojowych i wczesnej interwencji noworodka, co zapewni prawidłowy rozwój dziecka i uchroni je przed ewentualną niepełnosprawnością. KOMPROMIS
124. „Program Usługa za pół ceny”, aktywizujący rencistów i emerytów, którzy mogą służyć wiedzą i doświadczeniem i mają ochotę dzielić się nią jednocześnie zwiększając swoje dochody. ZŁAMANA
125. „Program Jesteśmy wam potrzebni” promujący wolontariat, aktywizujący rencistów i emerytów, którzy mogą służyć pomocą mieszkańcom potrzebującym wsparcia. KOMPROMIS
126. Stworzymy i wykonamy program renowacji zieleńców i tworzenia nowych parków. ZREALIZOWANA
127. Dzikie i naturalne rozlewiska Wisły mogą stać się dużą szansą dla miasta stanowiąc zaplecze dla rozwoju rekreacji oraz edukacji ekologicznej. Tworzenie ścieżek edukacyjnych w połączeniu z bazą turystyczną rekreacyjną będzie stanowić atrakcyjne uzupełnienie programu inwestycyjnego stolicy. ZREALIZOWANA
128. Będziemy dążyć do tego, by do roku 2013 w systemie gospodarki odpadami około połowa odpadów komunalnym podlegała spaleniu, 20% recyklingowi, 10% kompostowaniu, jedynie reszta, nie nadająca się do w/w procesów — składowana. W tym celu zmodernizujemy obecną spalarnię śmieci na Targówku, zwiększając jej moc przerobową (lecz chcemy, by dzięki wprowadzeniu nowszych i lepszych technologii spadła uciążliwość dla mieszkańców) i przystosowaniem od spalania także ścieków. ZŁAMANA
129. Zmodernizujemy oczyszczalnię ścieków Czajka na Białołęce. ZREALIZOWANA
130. Wzorem innych stolic europejskich będziemy opierać politykę kulturalną na wieloletnich programach finansowanych (poza budżetem miasta) z funduszy unijnych oraz źródeł prywatnych dzięki wprowadzeniu zasady partnerstwa publiczno—prywatnego. ZŁAMANA
131. Naszą wizję poddamy szerokiej społecznej dyskusji z udziałem środowisk twórczych, menadżerów kultury, przedstawicieli instytucji kultury i organizacji pozarządowych.
ZREALIZOWANA
132. Przygotujemy projekt Laboratorium Dziedzictwa Kulturowego Warszawy, na wzór podziemi muzeum figur woskowych Madame Tussaud w Londynie, w którym po szczególne sale stanowić będą animowane inscenizacje ważnych wydarzeń z historii miasta. ZŁAMANA
133. Chcemy by w nadchodzącej kadencji samorządu powstało kilka funkcjonalnych i charakterystycznych obiektów i kompleksów kulturalnych, m. in. Centrum Wystawienniczo—Kongresowe z salą koncertowo — kongresową na ok. 5000 widzów czy Stołeczne Centrum Rozrywki. ZŁAMANA
134. Określimy rejony, takie, jak np. bulwary po obu stronach Wisły, ulica Chłodna na starej Woli czy centrum starej Pragi, w których pożądane będzie powstanie prywatnych instytucji kulturalnych, a następnie przedstawimy klarowny i sprawiedliwy system zachęt dla prywatnych inwestorów. KOMPROMIS
135. Stworzymy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, skoordynowane z Biurem Zarządzania Kryzysowego miasta Warszawy i połączone z siecią łączności alarmowej. Centrum będzie m. in. przyjmować powiadomienia o zdarzeniach, ustalać priorytety i niezwłoczne dysponować zespołami ratownictwa medycznego, przekazywać niezbędne informacje osobom udzielającym pierwszej pomocy, koordynować medyczne czynności ratunkowe i pierwszą pomoc. Na terenie Warszawy przewidujemy działanie jednego centrum dla całego miasta. ZREALIZOWANA
136. Wprowadzimy program Automatycznej Elektrycznej d’e’f’ibrylacji, poprzez utworzenie i wyposażenie znajdujących się na terenie całego miasta punktów Automatycznej Elektrycznej d’e’f’ibrylacji oraz skomunikowanie ich z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wskazane miejsca do umieszczenia AED to stacje metra, dworce kolejowe i autobusowe, centra handlowe, centra kulturalne, urzędy, centralne ulice miasta i wszystkie inne miejsca gdzie znajduje się dużo osób. ZREALIZOWANA
137. Uczestnictwo w kulturze to nie tylko duchowa uczta, ale też wspaniała rekreacja. Dlatego przygotujemy program grantów adresowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych, mających najlepsze rozeznanie w potrzebach kulturalnych lokalnych środowisk. ZREALIZOWANA138. Jedną z najpilniejszych spraw jest stworzenie zintegrowanego Centrum Koordynacji Ratunkowej i uruchomienie jednego, uniwersalnego numeru alarmowego 112. Zadaniem Centrum będzie skoordynowanie działań wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, stworzenie trwałego i sprawnego systemu łączności pomiędzy służbami (dostęp do wspólnej bazy danych informatycznych) oraz wypracowanie zasad szybkiego reagowania na zgłoszenia o zagrożeniach. W ramach Centrum Koordynacji Ratunkowej stworzone zostaną rozwiązania systemowe pozwalające zorganizować współpracę m. in. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego, Energetycznego i Ciepłowniczego, Obrony Cywilnej oraz specjalistycznych służb ratownictwa technicznego. ZREALIZOWANA

139. Zamierzamy rozwijać system monitoringu wizyjnego. Obrazy będą przesyłane poprzez pierścień światłowodowy, który docelowo zapewni łączność wszystkich jednostek zaangażowanych w akcje ratownicze. ZREALIZOWANA

140. Docelowo zamierzamy zainstalować kamery w każdym wagonie i autobusie, na przystankach i pętlach tramwajowych, na peronach i w miejscach dojścia do stacji kolejowych. ZŁAMANA

141. Musimy zwrócić miasto rzece. Reprezentacyjne bulwary nadwiślańskie z ciągiem rekreacyjno—usługowym i funkcjonalnie połączona ze Starym Miastem to inwestycja budująca atrakcyjność i markę Wisły. ZREALIZOWANA
142. Renowacja Kanału Żerańskiego i odtworzenie urządzeń technicznych. ZŁAMANA
143. Wykorzystanie Portu Żerańskiego dla celów sportowo-rekreacyjnych. ZŁAMANA
144. Regeneracja Potoku Służewieckiego, który ma szanse stać się jedną z atrakcji dla południowych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy. ZŁAMANA
145. We współpracy z gminami podwarszawskimi zbudujemy kolejną spalarnię poza terenem miasta obsługującą całą aglomerację. ZŁAMANA
146. W ciągu nadchodzącej kadencji doprowadzimy do zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów Radiowo i Łubna. ZŁAMANA
147. Istotne decyzje dotyczące teatrów będą zapadać w porozumieniu z zespołem doradczym, skupiającym przedstawicieli świata teatralnego, krytyków i managerów teatru. ZŁAMANA
148. Rewitalizacja historycznych enklaw starej Warszawy po obu stronach Wisły. KOMPROMIS
149. Stworzymy kalendarz imprez kulturalnych związanych z historią Warszawy – rocznica Bitwy Warszawskiej, Powstania Warszawskiego czy Dni Warszawy, których atrakcyjna i unikalna oprawa artystyczna stanie się magnesem przyciągającym turystów z kraju i zagranicy. ZŁAMANA
150. Wzorem wszystkim dużych miast Europy zamierzamy udostępnić Kartę Multikulturalną czyli kartę abonamentową upoważniającą do wstępu po niższych cenach do muzeów, teatrów, obiektów historycznych, a także uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych.
ZŁAMANA
151. Opracujemy i wydamy Letni Salon Kultury, czyli wielki kalendarz wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujący Warszawę w sezonie turystycznym. ZŁAMANA