W czerwcu wzrósł w stosunku do maja o 2 pkt proc. odsetek osób deklarujących się jako zwolennicy rządu, a spadł o 2 pkt proc. udział jego przeciwników. O 1 pkt proc. wzrósł odsetek obojętnych, a spadł z 5 do 4 proc. odsetek odpowiadających na to pytanie "trudno powiedzieć".

Reklama

Również opinie o wynikach działalności rządu są bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca - wynika z sondażu CBOS. Dobrze efekty pracy rządu ocenia 51 proc. badanych, prawie co trzeci (30 proc.) jest niezadowolony, a 19 proc. oceniając rezultaty działań rządu wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". Wyniki od maja zmieniły się o 3 pkt proc. - o tyle spadła negatywna ocena pracy rządu i wzrósł odsetek odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Oceny polityki gospodarczej rządu w porównaniu z majowym sondażem uległy niewielkiej poprawie. W czerwcu nieco ponad połowa Polaków - 51 proc. (1 pkt proc. więcej niż w maju) oceniła, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 35 proc. badanych (mniej o 2 pkt. proc. niż w maju); 14 proc. nie miało zdania w tej sprawie (wzrost o 1 pkt proc.).

Podobnie jak w maju zadowolenie, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło w czerwcu 49 proc. ankietowanych przez CBOS, - o 1 pkt proc. więcej niż w maju. 31 proc. jest z tego niezadowolonych - o 2 pkt. proc. mniej, a nie ma zdania w tej kwestii 20 proc. badanych w czerwcu (o 1 pkt proc. więcej niż w maju).

Notowania premiera utrzymują się od marca na podobnym poziomie (48-49 proc. poparcie, 31-33 proc. niezadowolonych).

Według analityków CBOS wybory do Parlamentu Europejskiego i związana z nimi rekonstrukcja rządu nie zaważyły znacząco na jego społecznych notowaniach. "Rejestrowane zmiany są niewielkie i korzystne dla Rady Ministrów" - stwierdzono w komunikacie CBOS.

"Notowania rządu charakteryzuje duża stabilność. Gabinet Mateusza Morawieckiego – tak jak sam premier – ma niezmiennie więcej zwolenników niż przeciwników, zaś oceny jego działań, w tym także polityki gospodarczej, częściej są pozytywne niż negatywne" - podkreśla Centrum.

CBOS przeprowadził badanie na liczącej 1115 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 6–13 czerwca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).