Zgodnie z Kodeksem wyborczym pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych mają obowiązek złożenia Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań finansowych z wyborów. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, przyjąć wskazując uchybienia albo odrzucić.

Reklama

W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich kandydowali: Robert Biedroń, Krzysztof Bosak, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Władysław Kosiniak-Kamysz, Mirosław Piotrowski, Paweł Tanajno, Rafał Trzaskowski, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek. Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego miał również komitet Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która pierwotnie była kandydatką Koalicji Obywatelskiej.

W poniedziałek PKW zakończyła badanie sprawozdań finansowych z wyborów. Komisja przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdania: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Rafała Trzaskowskiego. Ze wskazaniem na uchybienia PKW przyjęła sprawozdania: Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudy, Pawła Tanajno, Waldemara Witkowskiego oraz Stanisława Żółtka.

Sprawozdania trzech kandydatów odrzucone

PKW odrzuciła sprawozdania: Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka i Mirosława Piotrowskiego.

Sprawozdanie Hołowni zostało odrzucone z uwagi na przyjęcie z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego łącznie ponad 201 tys. zł. Blisko 33 tys. zł zostało przyjęte w niedozwolonym terminie. Ponad 19 tys. zł wpłacono między 11 maja a 4 czerwca 2020 r., a więc już po 10 maja 2020 r., na który to dzień marszałek Sejmu zarządziła wybory, a przed 5 czerwca 2020 r., kiedy PKW przyjęła zawiadomienie Hołowni o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Z kolei po dniu wyborów, od 29 czerwca do 25 września 2020 r., komitet Hołowni pozyskał środki w wysokości ponad 13 tys. zł.

Ponad 168 tys. zł wpłaconych na komitet Hołowni pochodziło od nieuprawnionych podmiotów. Chodzi m.in. o spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, osoby, co do których komitet nie był w stanie ustalić, że są obywatelami polskimi mającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, a także o rachunki osób prowadzących działalność gospodarczą, co do których komitet nie był w stanie wykazać, iż jest to rachunek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykorzystywany przez tę osobę zarówno do celów związanych z tą działalnością, jak i do celów związanych z codziennym funkcjonowaniem osoby fizycznej.

Reklama

Sprawozdanie Jakubiaka zostało odrzucone z uwagi na przyjęcie 1000 zł w niedozwolonym terminie (3 czerwca 2020 r.). Sprawozdanie Piotrowskiego zostało odrzucone za przyjęcie 50 zł w niedozwolonym terminie (19 i 25 maja 2020 r.), a także - niezgodne z przepisami - przyjęcie niepieniężnych korzyści majątkowych w wysokości 230 zł. W ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia PKW o odrzuceniu sprawozdania pełnomocnikowi finansowemu komitetu przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego.

Ubiegłoroczne wybory prezydenckie miały niestandardowy przebieg, początkowo zarządzone zostały przez marszałek Sejmu na 10 maja i głosowanie - z uwagi na pandemię Covid-19 - miało odbyć się w trybie korespondencyjnym. Finalnie jednak głosowanie nie odbyło się; Wybory zostały zarządzone na 28 czerwca, druga tura odbyła się 12 lipca. Na podstawie specjalnej ustawy głosowanie odbywało się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie.