"Składam dziś do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez Dariusza Jońskiego przestępstwa z art 241 § 1 k.k. – publicznego rozpowszechniania wiadomości z toczącego się postępowania przygotowawczego" - czytamy we wpisie.

Reklama

"Akta zostały komisji przekazane z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać upublicznione – przynajmniej do momentu zakończenia toczącego się postępowania. To jedna z podstawowych zasad procedury karnej. D. Joński złamał tą zasadę: akta, które miały służyć do pracy komisji, wykorzystał aby polansować się w mediach. Ktoś zapomniał powiedzieć mu, że mogą być za to konsekwencje: czyn z art 241 § 1 k.k. zagrożony jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Zawiadomienie zawiera wniosek o to, by prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu D. Jońskiego i aby postawiła mu w tej sprawie zarzuty" - dodał.

Paweł Jabłoński wykluczony z obrad komisji ds. wyborów

Reklama

13 lutego 2024 roku w trakcie posiedzenia komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych zdecydowano o wykluczeniu posła Pawła Jabłońskiego (PiS) z jej składu. Natomiast na zakończenie spotkania członkowie komisji podjęli decyzję o wezwaniu Jabłońskiego na świadka.