Lawina zeszła wzdłuż zbocza góry Ak-Basztyg. Pod zwałami śniegu znalazło się siedmioro uczniów w wieku 16 - 17 lat. Jednemu z nich udało się wydostać i powiadomić policję. Grubość śnieżnej lawiny przekracza 6 metrów, a długość zaspy pod którą mogą znajdować się dzieci wynosi prawie 600 metrów. Zaginionych poszukuje 120 ratowników wyposażonych w nowoczesny sprzęt i śmigłowce.

Reklama