"Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo (...) przedłuża się na okres od dnia 4 grudnia 2023 r. do dnia 2 stycznia 2024 r." - czytamy w rozporządzeniu.

W niedzielę, 3 grudnia o północy kończy się poprzedni okres, na który minister wprowadził tymczasową kontrolę na granicy ze Słowacją. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, które wejdzie w życie w sobotę, tymczasowe kontrole zostaną przedłużone do 2 stycznia.

Reklama

W trybie pilnym

Kontrola graniczna ze Słowacją została wprowadzona 4 października w trybie pilnym na podstawie kodeksu granicznego Schengen. Po pierwszych dziesięciu dniach, przedłużono ją na kolejne, 20-dniowe okresy: od 14 października do 2 listopada, a później od 3 do 22 listopada oraz na 11 dni od 23 listopada do 3 grudnia. W trybie pilnym maksymalny całkowity okres przywrócenia kontroli może wynosić dwa miesiące i upływa 3 grudnia.

W tzw. trybie normalnym o wprowadzeniu kontroli Komisja Europejska musi zostać poinformowana z czterotygodniowym wyprzedzeniem. 13 października ówczesny szef MSWiA informował, że Komisja Europejska została już powiadomiona.

Przejścia graniczne ze Słowacją

Tak jak do tej pory granicę można przekraczać zarówno pieszo jak i samochodem na przejściach: Barwinek i Radoszyce (woj. podkarpackie), Muszynka, Piwniczna Zdrój, Jurgów i Chyżne (woj. małopolskie) oraz Korbielów, Zwardoń, Ujsoły, Bór i Jaworzynka (woj śląskie), Leluchów, Konieczna, Niedzica, Łysa Polana, Chochołów, Winiarczykówka (woj. małopolskie).

Kolejowe przejścia graniczne ze Słowacją to Łupków (Podkarpackie), Muszyna (Małopolskie) i Zwardoń (Śląskie).

Przejścia, gdzie dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszy to: Zwardoń - Mýto i Ożenna. Ostatnie z tych przejść przeznaczone jest wyłącznie dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci.