Na kolejnych miejscach uplasowały się Kukiz’15 – 12 proc., Nowoczesna – 7 proc. i PSL – 5 proc.

Reklama
Nigdy jeszcze w sondażach IPSOS dla OKO.press notowania PiS nie przekroczyły wyniku wyborczego tej partii (37,6 proc.), tym razem sięgnęły 41 proc. Tak wysokie poparcie w sondażu telefonicznym – w odróżnieniu od badań "face to face" w domu respondenta, które zawyżają poparcie dla partii rządzącej – to coś nowego. Takie poparcie dla PiS mogłoby przełożyć się na samodzielną większość, a gdyby nawet tak się nie stało, to koalicja PiS i Kukiz 15 miałaby w Sejmie znaczną przewagę, zapewne konstytucyjną większość. Źródło: OKO.press

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Razem i SLD – po 4 proc. i Wolność Korwin-Mikkego – 3 proc.

Sondaż IPSOS dla OKO.press przeprowadzono 19-21 czerwca, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1001 osób.

Reklama