O tym, że takie pisma zostaną wystosowane zdecydowali na początku września koordynatorzy grup politycznych w komisji LIBE. Ma być to reakcja na wydarzenia z lata, m.in. na chuligańskie zachowania i ataki na uczestników parady równości w Białymstoku oraz informacje o internetowej nagonce na sędziów sprzeciwiających się zmianom w wymiarze sprawiedliwości, w którą był uwikłany były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Reklama

Z kopii listów, które widziała PAP, wynika, że szef komisji LIBE, hiszpański europoseł Socjalistów i Demokratów (S&D) Juan Fernando Lopez Aguilar wezwał fińską prezydencję i Komisję Europejską do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących praworządności w Polsce.

Przypominał w tym kontekście informacje na temat internetowej kampanii wymierzonej w sędziów przeciwstawiających się zmianom wprowadzonym przez PiS.

"Według doniesień medialnych kampania nienawiści rozpoczęła się w polskim ministerstwie sprawiedliwości i przy domniemanej pomocy kilku sędziów tzw. dobrej zmiany, w tym sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - napisał w listach do KE oraz fińskiej prezydencji Lopez Aguilar.

Zwrócił też uwagę na postępowania dyscyplinarne, które grożą sędziom zwracającym się z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zmianami w sądownictwie. "Ta kampania przeciwko sędziom odbywa się w kontekście, w którym społeczeństwo obywatelskie już wielokrotnie podnosiło, że sędziowie, którzy sprzeciwiają się reformom rządu i bronią niezależności sądów, są poddawani różnym formom nacisku lub padają ofiarą eskalacji wewnętrznych konfliktów w sądach" - zaznaczył Hiszpan.

Zwrócił się przy tym do Komisji Europejskiej oraz prezydencji fińskiej, by w najbliższym możliwym terminie europosłom przedstawione zostały informacje dotyczące sytuacji praworządności w Polsce.

Z kolei list do polskich władz adresowany do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra ds. równego traktowania Adama Lipińskiego dotyczy sytuacji społeczności LGBT w Polsce i ataków w nią wymierzonych.

"Nienawistny dyskurs przeciwko osobom identyfikującym się jako LGBT grozi podziałem społeczeństwa i stoi w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska, a mianowicie zasadą niedyskryminacji, w szczególności ze względu na orientację seksualną" - napisał Hiszpan.

Jak zaznaczył komisja wolności obywatelskich jest głęboko zaniepokojona "dzielącą i nienawistną retoryką" wobec społeczności LGBT w Polsce. Polskie władze zostały wezwane w piśmie do "zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania niezależnie od orientacji seksualnej", a zagwarantowania poszanowania wolności zgromadzeń tej społeczności.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ocenił na łamach wpolityce.pl, że list "to wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Polski" i "narzucanie agendy lobby homoseksualnego". "Bronimy tradycyjnych wartości i tradycyjnej rodziny" - oświadczył.