"Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz wycofał wskazane przez poprzednie kierownictwo resortu kandydatury pani Beaty Szydło i pana Pawła Hudzika do Rady Muzeum Pamięci Ziemi Oświęcimskiej i zgłosił na swoich przedstawicieli w Radzie panią Dorotę Niedzielę – wicemarszałka Sejmu RP oraz pana Andrzeja Kacorzyka – zastępcę dyrektora Muzeum Auschwitz" - podało w piątek w mediach społecznościowych MKiDN.

Reklama

Odwołania z rady muzeum w Oświęcimiu

"Wskazanie dwóch kandydatów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 15-osobowej Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej powoływanej przez władze województwa małopolskiego wynika ze statutu Muzeum i umowy o współprowadzeniu zawartej 31 sierpnia 2023 r. między MKiDN a Województwem Małopolskim" - poinformował resort.

Reklama
Reklama

Z kolei kandydatura dr. Jakuba Przewoźnika na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej została wycofana przez ministra Sienkiewicza po zweryfikowaniu decyzji podjętych przez poprzednie kierownictwo MKiDN - podano w komunikacie.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Jest to samorządowa instytucja kultury prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Oświęcimski. Zostało powołane 1 września 2017 roku. Misją muzeum jest upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie z narażeniem życia nieśli oni więźniom KL Auschwitz. Muzeum organizuje różne wydarzenia, takie jak warsztaty, koncerty, spotkania z historią, a także prowadzi stałą ekspozycję.

Muzeum rozpoczęło działalność w czerwcu 2018 roku. Głównym celem muzeum jest stworzenie nowoczesnego centrum gromadzenia i opracowywania materiałów dokumentujących ludzkie losy w kontekście historycznym.