Pontyfikat Pawła VI trwał 15 lat, od 1963 do 1978 roku. Był pierwszym papieżem, który rozpoczął tradycję zagranicznych podróży apostolskich. Dokończył również reformy Soboru Watykańskiego II. Paweł VI był autorem encykliki "Humanae vitae" - o ludzkiej płodności - wspomnianej w dokumentach synodu na temat rodziny.

Reklama

Z rąk Pawła VI Karol Wojtyła otrzymał biret kardynalski w roku 1967. Rok wcześniej cała Polska czekała na przyjazd włoskiego papieża na obchody Tysiąclecia Chrztu, na co jednak nie zgodziły się komunistyczne władze.

Paweł VI jest kolejnym papieżem XX wieku, wyniesionym do chwały ołtarzy. Do tej pory kanonizowani zostali Pius X, Jan XXIII i Jan Paweł II. Dwaj ostatni zostali ogłoszeni świętymi w kwietniu tego roku przez papieża Franciszka.

Papież Franciszek zaś był wciąż myślami przy synodzie biskupów na temat rodziny, którego uroczystym zakończeniem była niedzielna msza. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, w której padają z ust Jezusa ironiczne i genialne słowa: Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga, Franciszek zauważył, że była to odpowiedź na prowokację faryzeuszy, a pośrednio tym wszystkim, którzy stawiają sobie problemy sumienia, zwłaszcza gdy wchodzą w grę ich konwenanse, bogactwo, prestiż, ich władza i dobre imię.

Chrześcijanin, który żyje Ewangelią - dodał papież - jest "nowością Boga" w Kościele i w świecie. I z tego powodu patrzy w przyszłą rzeczywistość, aby żyć pełnią życia - mocno stąpając po ziemi - i mężnie odpowiedzieć na niezliczone nowe wyzwania. Widzieliśmy to w minionych dniach podczas Nadzwyczajnego Synodu Biskupów - mówił Franciszek - podkreślając, że chciał on pomóc współczesnym rodzinom w podążaniu drogą Ewangelii.