11 stycznia krakowska prokuratura okręgowa postawiła zarzuty ujawnienia tajemnicy śledztwa Mariuszowi Gierszewskiemu i Krzysztofowi Skórzyńskiemu w ich publikacjach na temat jednego z postępowań karnych.

Stało się tak wbrew wieloletniej praktyce, w myśl której dziennikarze w sprawach o ujawnienie tajemnicy służbowej lub państwowej byli jedynie świadkami, a swoich informatorów, zgodnie z prawem chronili tajemnicą dziennikarską.

Uznajemy to za groźny precedens zmierzający do ograniczenia wolności słowa w Polsce, kontrolowania przepływu informacji, zastraszenia mediów oraz zamknięcia ust dziennikarzom.

Przypominamy, że w pierwszym rzędzie obowiązkiem dziennikarzy jest rzetelne i jak najpełniejsze informowanie społeczeństwa. Dziennikarze mają prawo zdobywać wszelkie informacje. Jedynym warunkiem publikacji jest ich wiarygodność.

Poza wyjątkowymi przypadkami (zagrożenie życia lub terrorystyczne) prokuratura ani żadna inna instytucja nie może decydować o tym co ma być ujawniane.

Przykro nam, że musimy o tym przypominać w 20 roku polskiej demokracji.

Oświadczamy, że nie damy się zastraszyć i będziemy jak najostrzej reagować na wszelkie próby stawiania zarzutów dziennikarzom za wykonywanie ich pracy.

Wzywamy: prokuraturę do natychmiastowego wycofania zarzutów wobec Mariusza Gierszewskiego i Krzysztofa Skórzyńskiego.

Parlament: do stworzenia takich uregulowań prawnych, które w przyszłości nie pozwoliłyby na tego typu represje niebezpieczne dla wolności słowa i prawa do informacji.

Wojciech Czuchnowski

Marek Balawajder

Roman Osica

Robert Zieliński

Maciej Duda

Sylwester Latkowski