W majowych wynikach zmienił się jedynie odsetek osób deklarujących obojętność wobec rządu - spadł o 2 pkt proc., wrósł zaś z 3 do 5 proc. odsetek odpowiadających na to pytanie "trudno powiedzieć".

Reklama

Również opinie o wynikach działalności rządu są bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca - wynika z sondażu CBOS. Dobrze efekty pracy rządu ocenia 51 proc. badanych, co trzeci (33 proc.) jest niezadowolony, a 16 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", oceniając rezultaty działań rządu. Wyniki od kwietnia zmieniły się o 1 pkt proc. - o tyle spadła pozytywna, a wzrosła negatywna ocena pracy rządu.

Oceny polityki gospodarczej rządu w porównaniu z kwietniowym sondażem uległy niewielkiej poprawie. W maju połowa Polaków - 50 proc. (3 pkt proc. więcej niż w kwietniu) oceniła, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 37 proc. badanych (mniej o 2 pkt proc. niż w kwietniu); 13 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Tak jak w kwietniu zadowolenie, że premierem jest Mateusz Morawiecki wyraziło 48 proc. ankietowanych przez CBOS, a o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniu - 33 proc. jest z tego niezadowolonych. Nie ma zdania w tej kwestii 19 proc. badanych w maju. Notowania premiera utrzymują się na podobnym poziomie od marca.

CBOS przeprowadził badanie na liczącej 1138 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 16–23 maja metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).