Projekty rozporządzeń ministra Klicha trafiły w lipcu do tzw. uzgodnień międzyresortowych. W uzasadnieniu do rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażeń funkcjonariuszy SWW czytamy: "porównując do stanu aktualnego, stawki dodatku za stopień służbowy zostaną podwyższone w granicach od 19 do 40 proc". Im wyższy stopień funkcjonariusza tym większy dodatek. Najwięcej dostaną szefowie-pułkownicy, najmniej szeregowi. Minister zdecydował też o podwyżce pensji zasadniczych. Na mocy drugiego rozporządzenia: "w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego" wynagrodzenia speców wywiadu wzrosną od 6 do 10 procent. Średnio o ponad 340 zł miesięcznie.

Jak wynika z uzasadnienia do rozporządzeń decyzje ministra Klicha będą kosztowały budżetu ponad 850 tys zł.