Wyboru nowego zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej dokona Sobór Pomiestny, który odbędzie się w dniach 27-29 stycznia (także w moskiewskim Soborze Chrystusa Zbawiciela). Sobór Pomiestny to zgromadzenie hierarchów, kleryków, osób zakonnych i świeckich ze wszystkich eparchii (łącznie 711 osób).

Intronizację patriarchy wyznaczono na 1 lutego. Poprzedni patriarcha Moskwy i Wszechrusi - Aleksy II - zmarł 5 grudnia w wieku 79 lat. Cerkwi przewodził od 1990 roku. Był 15. patriarchą w jej historii od wprowadzenia tego urzędu w 1589 roku.

W Soborze Biskupów, który potrwa do jutra, uczestniczy około 200 hierarchów z Rosji i zagranicy (Rosyjska Cerkiew Prawosławna - poza Rosją - ma swoje eparchie w 63 krajach). Zgromadzenie rozpoczęło się od Boskiej Liturgii, którą celebrował strażnik patriarszego tronu, czyli tymczasowy zwierzchnik Cerkwi - metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl.

Za głównego kandydata na następcę Aleksego II uważany jest 62-letni Cyryl, który od 1989 roku kieruje Wydziałem Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, tj. cerkiewną dyplomacją, a którego Święty Synod, kolegialny organ przy patriarsze, wybrał 6 grudnia na strażnika patriarszego tronu.

>>>Poznaj sylwetkę Cyryla

Za najpoważniejszego rywala Cyryla uważany jest metropolita kałuski i borowski Klemens. Ten 59-letni hierarcha kieruje potężnym Wydziałem Administracyjnym Patriarchatu Moskiewskiego, zarządzającym majątkiem i finansami Cerkwi. Podlega mu też patriarsza kancelaria, a także archiwum i biblioteka.

Obaj pretendenci należeli do grona najbardziej zaufanych współpracowników Aleksego II. Cyryl uchodzi za reformatora i zwolennika większego udziału Cerkwi w polityce, a Klemens - za konserwatystę i stronnika zachowania status quo w relacjach z władzami.

Oficjalnie Kreml zapewnia, że do wyborów patriarchy się nie miesza i będzie współpracować z każdym zwierzchnikiem Cerkwi, którego wskażą hierarchowie i wierni. Nieoficjalnie wszelkimi dostępnymi środkami wspiera Cyryla.