"Obaj byli rewolucjonistami i na tym wszelkie porównania się kończą, bo rewolucja Kopernika to jeden z największych kamieni milowych w rozwoju ludzkości" - powiedział Polskiej Agencji Prasowej dyrektor wydziału promocji starostwa, Maciej Rytczak. Marcin Sakowicz, który pracował nad serią kopernikowskich gadżetów, przyznaje również, że inspiracją była dla niego kampania wyborcza Baracka Obamy.

"Nie zapominając o dokonaniach Kopernika, chcemy go bronić przed patosem. Niech pamiątkami po nim zajmują się muzea, dorobkiem - naukowcy, a nas interesuje wątek światowej rozpoznawalności Copernicusa, która wpisuje się w nurt ikonografii popkulturowej" - powiedziałw rozmowie z PAP Maciej Rytczak