Bobrza przeprowadzka, nad którą pieczę sprawuje Królewskie Stowarzyszenie Zoologiczne w Szkocji, to pierwsza w historii Wielkiej Brytanii oficjalna próba reintrodukcji wymarłych gatunków ssaków. Cztery rodziny bobrów liczące po kilka osobników - samca, samicę oraz od jednego do trzech młodych - zostały schwytane we wrześniu w norweskim regionie Telemark. Kiedy już zostaną wypuszczone, gryzonie będą znajdować się pod stałą obserwacją naukowców.

Bobry niegdyś licznie występowały na całym obszarze Zjednoczonego Królestwa, ale masowe polowania na zwierzęta tego gatunku doprowadziły do ich wymarcia ponad 400 lat temu.