Na liście do Sejmu znaleźli się wszyscy świętokrzyscy posłowie poza Waldemarem Wroną, który zrezygnował ze startu.

Według informatora PAP propozycję startu do Senatu z okręgu obejmującego południowe powiaty województwa otrzymała wdowa po liderze PiS w regionie Przemysławie Gosiewskim - Beata, ale nie podjęła jeszcze decyzji.

Kandydatem z północnego okręgu miałby być były wicewojewoda i członek zarządu województwa, obecnie radny sejmiku Lech Janiszewski. Zrezygnować z kariery politycznej chciał senator Adam Massalski, ale wiele osób w Kielcach namawia go do startu w wyborach.

Kempa powiedziała PAP, że lista do Sejmu jest już kompletna i gotowa. Według niej została nie tyle poprawiona, co zmieniona, bo niektóre osoby się wycofały, a na ich miejsce weszły inne, które potencjalnie zdobędą więcej głosów.

Na liście mają się znaleźć nazwiska posłów PiS, ale też osób będących "ponad podziałami" i całkiem nowe nazwiska, niezwiązane z Prawem i Sprawiedliwością.

"To jest przekrój - od osób bardzo doświadczonych i zasłużonych do osób bardzo młodych. Stawiam na doświadczenie i na młodość oraz na osoby związane z samorządami" - powiedziała PAP Kempa.

Do piątku struktury okręgowe PiS miały, na życzenie prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, przekazać kierownictwu partii poprawione propozycje list kandydatów na posłów.